Hud
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2014
Forskning
Sökande
De Milito, Angelo
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f onkologi-patologi
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Hud
Summa
500 000 kr

Lågt pH-värde och autofagi i tumörers mikromiljö: konsekvenser för malign utveckling och terapi

Bakgrund

Cancercellerna växer i syrefattig miljö med lågt pH, dvs sur. Dessa egenskaper minskar cancercellernas känslighet mot cellgiftsbehandling och ökar malign tillväxt. Våra resultat visar att tumörcellerna använder en process kallad autofagi för att överleva i en sur miljö. Det är inte känt hur autofagi kan bidra till tumörtillväxt. Genom att hämma den sura miljön kring en tumör kan man förhindra tillväxten av tumören. Cellerna som växer i den här miljön är också ansvariga för att tumörer kan växa igen efter behandlingen. Därför är det viktigt att hitta nya substanser som kan döda tumörceller som överlever i syrefattig/sur miljö.

Beskrivning

Forskningsprojektet studerar malignt melanom, osteosarkom och tjocktarmscancer. Lågt pH påverkar dessa tumörers förmåga att bli maligna. Det är viktigt att upptäcka de mekanismer som tumörcellerna använder för att överleva i en sur miljö. Projektet har tre mål: 1) Studera hur sur miljö påverkar celltillväxt samt autofagi som överlevnadsmekanism; 2) Studera hur surt pH-värde kan modulera autofagi och andra tumör-stödjande funktioner av mesenkimala stamceller; 3) Identifiera nya effektiva substanser som har antitumör effekt mot cancerceller odlade i en syrefattig/sur miljö.

Mål

Våra tidigare studier har visat att man kan minska cancertillväxt genom att hämma pH-reglering av cancercellerna. Vårt syfte är att förstå hur en sur miljö och autofagi påverkar cancercellernas kapacitetet att överleva och bilda metastaser (dvs. sprida sig i kroppen). Vi vill också hitta nya substanser som är effektivare än konventionella cancerläkemedel att döda cancerceller som lokaliserar i en sur miljö.