Arnér, Elias Set Jenö – Selenoproteins in Cancer

Elias Set Jenö Arnér
Karolinska institutet
2022
Finansieras med
4 500 000 kr
Diagnos: alla cancerformer
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Intag genom födan av grundämnet selen har länge diskuterats i samband med cancer, men resultaten kring effekterna av selen på cancer har varit tvetydiga och sambanden mellan selenintag och cancerutveckling är mycket komplexa. Selen spelar stor roll för människan genom s.k. selenproteiner, d.v.s. äggviteämnen som innehåller den ovanliga aminosyran selenocystein. Mycket generaliserande verkar det som att selenintag och därmed selenproteiners funktioner kan skydda mot uppkomst av cancer (s.k. carcinogenes), medan när det väl har uppkommit en cancer och en cancertumör växer till, så behöver cancercellerna själva selenproteiner.

Beskrivning

Vi vet att två av de selenproteiner som vi studerar, TXNRD1 och GPX4, är särskilt viktiga för cancercellers överlevnad, medan normala celler kan överleva via alternativa enzymvägar. Detta förhållande vill vi studera vidare i det här beskrivna projektet. Bland annat önskar vi utveckla nya små molekyler som specifikt kan hämma TXNRD1 eller GPX4 och som vi sedan vill studera som möjliga nya läkemedel för cancerterapi. Vi studerar även grundläggande mekanismer för hur selenproteiner påverkar olika cellers funktioner, och därmed hur och varför selen är ett livsnödvändigt spårämne för människor.

Mål

Sammantaget syftar vår forskning till att utveckla nya former av cancerbehandling, med få eller inga biverkningar, som ska kunna komplettera befintlig terapi och därmed ge högre chans till en god prognos vid behandling av flera olika former av cancer där selenproteiner spelar en viktig roll för tumörtillväxt. Genom vår forskning kartlägger vi också tidigare okända grundläggande mekanismer för hur spårämnet selen reglerar såväl friska som sjuka celler till deras funktioner via s.k. redoxbiologi, d.v.s. processer som innefattar reduktion och oxidation.