Dimberg, Anna Ingrid Gunhild – The vasculature as a target for therapy in brain tumors

Anna Ingrid Gunhild Dimberg
Uppsala universitet
2021
Finansieras med
4 500 000 kr
Diagnos: hjärntumör
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Gliom är maligna hjärntumörer där det idag saknas en botande behandling för tumörer av WHO grad II-IV. Detta beror delvis på att tumörcellerna sprider sig in i hjärnan på ett sådant sätt att tumören inte kan avlägsnas fullständigt genom operation. Glioblastom, som är den mest aggressiva och vanligaste typen av gliom, växer mycket invasivt och har abnorma blodkärl som kan orsaka blödningar och hjärnödem. Kärlen påverkar också hur tumören sprider sig, då tumörcellerna kan vandra längs kärlen, och hur tumören svarar på cancerterapi, genom att påverka transport av läkemedel och genom att reglera vilka immunceller som rekryteras till tumören.

Beskrivning

Vi vill undersöka om man kan förbättra behandlingen av glioblastom genom att påverka blodkärlens funktion. (1) Vi vill förstå hur förändringar i tumörens blodkärl bidrar till att tumörcellerna kan vandra längs kärlen in i frisk hjärnvävnad, och finna sätt hindra denna process. (2) Vi vill undersöka om rekrytering av immunceller till tumören kan förbättras genom att få tumörkärlen att likna de blodkärl som normalt finns i lymfknutor. Detta kan isåfall förbättra svaret på immunterapi. Vi arbetar med främst med prekliniska modeller och analys av tumörvävnad från patienter. Syftet är att utveckla behandlingar som sedan kan prövas kliniskt.

Mål

Vi hoppas att vår forskning leder till en bättre förståelse för hur blodkärlen påverkar hur tumören växer och möjligheten för immunsystemet att attackera tumören. Forskningen kommer också svara på om det är en framkomlig väg att använda olika strategier för att påverka hur tumörens blodkärl fungerar för att förbättra cancerterapi. Vi hoppas hitta sätt att (1) hindra tumörcellerna att använda blodkärlen som vägar att invadera in i den friska hjärnan, och (2) förbättra tumörens blodkärls förmåga att hämta in immunceller från blodet för att möjliggöra effektiv immunterapi av gliom. Detta kan leda till utveckling av ny terapi för gliom.