Väntetider

Väntetiderna inom cancervården är en omdiskuterad fråga – en fråga som påverkar livskvaliteten för både patienter och närstående. Rapporterna om omotiverat långa väntetider är många, men det finns också gott om goda exempel och förhoppningar om förbättring.


 

Fokus på kortare vårdtider

För vissa diagnoser är tiden mellan diagnos och behandling kritisk för överlevnad och livskvalitet. Därför har de senaste årens fokus legat på att korta de långa väntetiderna i cancervården. Men hur har det egentligen gått? Har patientens resa genom vårdkedjan blivit smidigare?

Jämförbar data – en utmaning

Vårdförlopp för en jämlik cancervård

De standardiserade vårdförloppen införs nu i regionerna och samordnas av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Det ger patienterna en mer sammanhållen kedja och gör cancervården mer jämlik.

Ett nytt arbetssätt

Satsningen behöver byta riktning

Prostatacancer är den diagnos som varit mest i fokus i debatten om omotiverat långa väntetider i cancervården. Calle Waller har arbetat inom Prostatacancerförbundet i många år och är nu ansvarig för organisationens internationella kontakter och bevakningen av hur vårdförloppen införs.

"Initiativet gav stora förhoppningar"