Prostatacancer

Väntetiderna mellan remiss och operation för prostatacancer varierar mycket i regionen, där Blekinge ligger bäst till med 100 dagars väntan –  den kortaste väntetiden i hela riket. Skåne har däremot cirka tre månader längre väntetid än det uppsatta målet. 

Vård av prostatacancer Södra sjukvårdsregionen

Bröstcancer

Regionerna inom Södra sjukvårdsregionen turas om att ligga i toppen eller botten i jämförelsen, men skiljer sig ändå väldigt lite åt procentuellt sett. Bäst går det för Kronoberg som når målen för fem av de sex indikatorer och ligger högst i både sjukvårdsregionen och hela landet vad gäller väntetider för operation för bröstcancer. 

Vård av bröstcancer i Södra sjukvårdsregionen

Tjocktarmscancer

I Södra sjukvårdsregionen når Kronoberg målet för två kvalitetsindikatorer medan Halland och Skåne når ett vardera. Kronoberg har bäst resultat vad gäller väntetid på behandling för tjocktarmscancer och når målet med en medianväntetid på 28 dagar. Skåne ligger en bra bit efter.  

Vård av tjocktarmscancer i Södra sjukvårdsregionen

Lungcancer

Södra sjukvårdsregionen har svårt att nå målen för de sex kvalitetsindikatorer som ingår i jämförelsen. Kronoberg når det högst ställda målet och Halland når tre av de lägst satta målen plus målet för väntetider. Blekinge har dock landets sämsta siffra vad gäller väntetider på kurativ behandling mot lungcancer

Vård av lungcancer i Södra Sjukvårdsregionen