Kompetensförsörjning

Personalfrågan är ett återkommande problem inom cancervården. Men även här finns en hel del outnyttjad potential. Kan omfördelning av resurser, god kommunikation, digital teknik och rätt prioriteringar hjälpa sjukvården att följa utvecklingen framåt?


 

Anpassning för ständig utveckling

Hur tar man sig ur de ständiga organisatoriska problemen inom cancervården? Här behövs ett mer flexibelt tänkesätt, tillgång till nya metoder och ett följsamt system där vårdpersonal i samarbete med patienter och närstående styr prioriteringarna. 

"Från vårdfabrik till kunskapsorganisation"

Bra kommunikation ger stora förbättringar

Större flexibilitet, bättre kommunikation och mer digital teknik – det är lösningen på vårdens problem. Det tror i alla fall Hans Winberg, organisationsteoretiker.

"De enkla lösningarna är ofta de bästa"