Koncentrerad behandling av äggstockscancer

Högspecialiserad, koncentrerad behandling av äggstockscancer räddar liv. Det kan Pernilla Dahm-Kähler, gynekologisk tumörkirurg, och hennes kolleger visa med solida data.

– Från 40 till 61 procent – så mycket förbättrades treårsöverlevnaden när avancerade fall av äggstockscancer började opereras centralt i regionen, säger Pernilla Dahm-Kähler, gynekologisk kirurg. Det här resultatet bygger på data som vi samlade in 2008–13 från över 800 patienter. När vi publicerade studien i den internationella tidskriften Gynecologic Oncology fick den stor positiv uppmärksamhet.

Pernilla Dahm Kähler

Pernilla Dahm-Kähler, gynekologisk kirurg

Nödvändigt med nivåstrukturering 

Pernilla Dahm-Kähler är sedan många år ansvarig för den gynekologiska tumörkirurgin inom Västra Götalandsregionen och även regional processägare för diagnosen äggstockscancer. Enligt henne är det nödvändigt att genomföra den här typen av nivåstrukturering för alla cancerformer som antingen kräver speciellt komplicerad behandling eller där utfallet är klart bättre för patienten – till exempel förbättrad överlevnad eller klart tydlig minskad sjuklighet.

– I vårt fall bygger framgången på ett bra samarbete med klinikerna ute i regionen. Tillsammans identifierar vi de fall där det kan vara värdefullt att genomföra kirurgin centralt på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det handlar om ett teamarbete där vi i hela regionen är stolta över våra resultat.

Komplex kirurgi vid äggstockscancer

Orsaken till att äggstockscancer är så svår att behandla är att den ofta, till en början, inte ger några större symtom. Istället sprids små celler i hela bukhålan via vätskan på bukhinnans insida. Tumörcellerna kan fastna på vävnader och organ i hela kroppen. Det kirurgen ser när buken öppnas är ett myller av små knottror (carcinos) som täcker bukhinnan och delar av tarmar och andra organ. Teamets uppgift är att tålmodigt se till att kirurgerna kan avlägsna all synlig tumörvävnad – en process som ofta tar en hel arbetsdag.

– Äggstockscancer är svår och komplex kirurgi som kräver stor erfarenhet och ständig träning, säger Pernilla Dahm-Kähler. Ofta handlar det om multidisciplinärt samarbete där kirurger specialiserade på olika organ hjälps åt.

Skicklig kirurgi avgörande för överlevnad 

Forskning visade redan på 1970-talet att noggrann och skicklig kirurgi är avgörande för patientens överlevnad. För tjugo år sedan opererades äggstockscancer på drygt trettio kvinnokliniker i landet. I dag handlar det om betydligt färre. Enligt rekommendationen från Europeiska gynekologiska samfundet (ESGO) bör varje enhet omhänderta omkring 100 nya fall per år. I Sverige diagnostiseras cirka 700 kvinnor med äggstocks- eller äggledarcancer per år, varav cirka 400 i ett mer avancerat stadium.

– Efter den senaste expertutredningen, som gjordes 2016, är rekommendationen en nivåstrukturering på regional nivå. Med andra ord anser professionen i dag att svåra fall av äggstockscancer bara bör opereras på sex enheter i Sverige.

Vad kan politiker och sjukvårdsledningar göra för att optimera  patientsäkerhet, jämlik vård samt tillgänglighet inom ditt område?

– De måste våga ha tillit till den samlade professionen när de – tillsammans med patientföreningar – rekommenderar centrumbildningar och nivåstrukturering. Men politikerna ska också ställa krav och studera utfallet via kvalitetsregister och de kvalitetsindikatorer som sätts upp. Det här arbetet bör genomföras utan budgetkamp och revirstrider, i slutänden kommer det att gynna alla inblandade och sannolikt också vara kostnadseffektivt.