Cancerfonds-rapporten Forskning

I den här rapporten redogör vi för hur Sverige ska återta sin topposition inom cancerforskningen.

I den här rapporten redogör vi för hur Sverige ska återta sin topposition inom cancerforskningen.

Ladda ner rapporten

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet som pdf-format. Det finns också möjlighet att beställa den i tryckt exemplar. 

Ladda ner och läs online

Beställ tryckt exemplar

Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd tittar in i kameran

Hög tid åter sikta mot toppen

Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd känner oro inför framtiden när hans ser hur cancerforskningen i Sverige utvecklats under 2000-talet, jämfört med andra länder. 

Läs Klas Kärres krönika

Från vårdfabrik till kunskapsorganisation

Samordna forskning med sjukvård och inför cancercentrum på universitetssjukhusen. Då kan Sverige återta sin topposition inom forskningen och den bästa vården kommer att kunna erbjudas patienter i Sverige.

Patientnära forskning trängs undan

Svensk forskning på efterkälken

Den medicinska forskningen i Sverige befinner sig på ett sluttande plan. Investeringarna i förhållande till BNP minskar. Antalet kliniska läkemedelsprövningar har halverats sedan början av 2000-talet. 

Vikande trend

Så vänder vi trenden

Något som sällan diskuteras är den grundläggande motivationen bakom forskning. Varför ska vi ha en kunskapsintensiv sjukvård där klinisk forskning upptar ett stort utrymme? 

Varför bedriva forskning

Utveckling av ett nytt cancerläkemedel

Hur går det egentligen till när grundforskningens resultat omsätts i nya läkemedel, behandlingar, diagnosmetoder och vacciner? 

Forskarskola på fem minuter

Medicinska framsteg bygger på internationellt samarbete

Här följer tre exempel på tidslinjer som visar hur framsteg inom grundforskningen har lett till stora förbättringar för cancerpatienter – ofta längs oförutsägbara vägar.

Från grundforskning till behandling

Grundforskningens upptäckter är avgörande milstolpar

Samarbete, yrkesskicklighet, tålamod och emellanåt ett banbrytande snilledrag. Så skapar forskare, produktutvecklare och klinisk personal patientnytta inom cancersjukvården.

Samarbete ger behandlingsnytta

Hur ser svensk cancervård ut om 10 år?

Vilken är den snabbaste vägen till cancersjukvård där forskning och vård är tätt sammanvävda? Jo, att Sveriges universitetssjukhus ackrediteras som cancercentrum.

Sjukvård byggs på forskning

Cancerfondsrapporten forskning 2019

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet i pdf-format eller beställa den i tryckt version.

Cancerfondsrapporten forskning 2019

Beställ rapporten

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.