Mellan akademi och industri

Kristian Pietras, translationell cancerforskare från Lund, studerar hur cancer kommunicerar med kroppens celler och på vilket sätt detta påverkar utvecklingen och spridningen av tumörvävnad.

Man i ett laboratorium.
Tumörceller behöver, precis som friska celler, syre och näringsämnen för att kunna frodas. Kristian Pietras forskar på hur cellerna kommunicerar med varandra. Foto Melker Dahlstrand.

– I min forskargrupp är vi intresserade dels av hur kroppens celler kommunicerar med varandra, dels av hur cellerna bygger upp vävnader och koordinerar sin aktivitet, säger Kristian Pietras, professor på avdelningen för translationell cancerforskning vid Lunds universitet.

Det gör att forskningen går att applicera på cancer eftersom cancerceller inte kan bygga upp en tumörvävnad på egen hand. Precis som alla andra celler behöver cancercellerna syre och näring. Genom att prata med andra celler skapar de en omgivning med blodkärl och stödvävnad som håller dem vid liv.

Kristian Pietras söker alltså grundläggande kunskap om de olika celltyper som tillsammans utgör en tumör och hur dessa celltyper kommunicerar med varandra. Det innebär bland annat studier av bindvävsceller vid bröstcancer för att bättre förstå hur kommunikation mellan bindväv och tumörceller leder till utveckling av en aggressiv och behandlingsresistent sjukdom.

Extraordinär forskartalang

Kristian Pietras forskarbana började i Uppsala där han läste biomedicin och även disputerade 2002. Forskare med egna anslag blev han för cirka tio år sedan då han arbetade på Karolinska institutet. Efter bland annat en sejour på University of California, San Francisco, fick han sin nuvarande tjänst vid Lunds universitet via en privat donation. Kristian Pietras rekryterades som extraordinär forskartalang just för att stärka samarbetet mellan grundforskning och klinisk forskning i Lund.

– Här i Lund verkar jag och mina kolleger i en multidisciplinär miljö inom ett fullskaligt universitet. Det gör att vi kan dra nytta av ett brett spektrum av expertis. Det märks tydligt i våra publikationer där ofta en mängd kolleger från vår närmiljö står som medförfattare.

Multidisciplinär miljö

Närmiljön som Kristian Pietras beskriver är Medicon Village, en mötesplats för translationell medicinsk forskning, öster om tekniska högskolan i Lund. I denna myllrande intellektuella omgivning har grundforskare och kliniska forskare möjlighet att samverka med entreprenörer och andra professioner – både formellt och informellt.

– Jag måste säga att Medicon Village är en väldigt välfungerande modell. Vi är uppemot 2 000 personer. Allting är väldigt sömlöst integrerat. Det vi saknar en smula är att det inte finns någon riktig klinisk koppling här i området, men det är på gång.

Närheten till industrin

Medicon Village präglas av en stark närvaro av uppstartsföretag och industri. Det passar forskargruppen väl eftersom de strävar efter att utgöra ett nav mellan grundforskning, klinisk forskning och läkemedelsindustri.

– Under hela min karriär har jag samarbetar med små och stora läkemedelsföretag. För oss i gruppen innebär det att vi får tillgång till exklusiva redskap för vår forskning. För företagen innebär det att de kan testa ut nya läkemedelskandidater i avancerade djurmodeller för cancer. Vår forskning har ofta inspirerat till kliniska studier. För närvarande håller vi på att planera vår egen första studie på patienter där vi ska testa ett nytt behandlingskoncept för den mest aggressiva formen av bröstcancer.

Vill utbyta idéer

För att främja integrationen av forskning, innovation och klinisk verksamhet inom svensk cancersjukvård tror Kristian Pietras att det behövs fler multidisciplinära mötesplatser; i dag finns det alltför få forum där forskare, kliniker och industrirepresentanter kan utbyta information och idéer.

– Det hjälper också till att utveckla tilliten mellan de olika professionerna och att bygga upp en tydlig rollfördelning.


Man
Foto Melker Dahlstrand

Om Kristian Pietras 

Forskningsfokus: Hur cancerceller kommunicerar med friska celler i kroppen och hur detta påverkar tumörutveckling och -spridning.

Professionell profil: Translationell och preklinisk forskare, rekryterad till nyupprättad tjänst via privatdonation.

Vetenskaplig miljö: Medicon Village, forskarby för life science i Astra Zenecas före detta lokaler i Lund.

Exempel på internationellt samarbete: Utbyte Lund–Swiss Cancer Center, Lausanne. Medlem av nätverk Sverige–Nederländerna–Japan kring TGF-beta-familjen av tillväxtfaktorer. 

Vad behövs för effektivare forskningssamarbete?

  • Skapa bättre villkor för rekrytering av kompetens. Det är svårare för en forskargrupp i Sverige att attrahera och behålla de bästa forskarna, jämfört med många andra framgångsrika länder.
  • Effektivisera administrationen vid svenska universitet.
  • Stärka finansieringen av av avancerad infrastruktur
    och teknisk personal.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.