Om oss
Publicerad
16 jan 2017

Starta en insamling

Vill du hedra någon som har drabbats av cancer – eller helt enkelt bara visa ditt stöd i kampen mot cancer? Starta en insamling hos oss!

På din insamlingssida kan du berätta varför du engagerar dig, om du tänker anordna en insamlingsaktivitet eller samla in pengar på en särskild dag. 

Så kommer du igång

Börja med att skapa ett användarkonto och starta en insamling. På din insamlingssida kan du berätta varför du engagerar dig, om du tänker anordna en insamlingsaktivitet eller samla in pengar på en särskild dag.

På insamlingssidan sätter du in dina insamlade pengar. Här kan också alla andra bidra via kontokort eller sms och följa insamlingen. Insamlade kontanter sätter du först in på eget bankkonto och sedan på in på insamlingssidan.

Viktigt att tänka på

Privatpersoner, skolklasser, UF-företag och ideella föreningar kan starta insamling på vår webbplats. För företag finns andra sätt att stödja kampen mot cancer. 

Till förmån för Cancerfonden

När du berättar om insamlingen ska det vara tydligt att Cancerfonden är förmånstagare, inte samarbetspartner. Var tydlig med hur mycket som går till Cancerfonden, exempelvis att ”xx kronor per biljett går till Cancerfonden” eller ”för varje produkt går xx kronor till Cancerfonden”.

Egna produkter

Privatpersoner, skolklasser och UF-företag får sälja egna produkter till förmån för Cancerfonden, men produkten måste först godkännas av oss. Kontakta insamlingar@cancerfonden.se så får du svar inom cirka en vecka. Du får sälja dina produkter i egna kanaler, inte via återförsäljare.

Insamlingar till Cancerfonden är skattefria, men tänk på att all försäljning av produkter och tjänster kan leda till skattekonsekvenser. Se vidare på http://www.skatteverket.se/, särskilt avsnitten om hobbyverksamhet och torghandel.

Cancerfondens logotyp och symboler

Våra logotyper och symboler är registrerade varumärken som ägs av Cancerfonden. Du får därför inte använda Cancerfondens logotyp eller symboler (som det rosa bandet), eftersom det kan leda till uppfattningen att Cancerfonden är ansvarig för aktiviteten och inte du.

Frågor?

Har du frågor kring din insamling eller vill ha broschyrer att dela ut när du genomför din aktivitet, kontakta Ann-Kathrine Ridling: insamlingar@cancerfonden.se