Cancerklyftan i Sverige: så ser det ut i region Skåne

För att besegra cancer måste cancerklyftorna i Sverige minska. Idag besöker Cancerfonden Region Skånes politiska styre för att diskutera de ojämlika förutsättningarna för att upptäcka och överleva cancer för boende i regionen.

Utvecklingen på cancerområdet är både hoppfull och oroande på samma gång. 6 250 fler personer diagnostiserades med cancer i Sverige 2021 jämfört med året innan. Samtidigt fortsätter dödligheten minska. Men möjligheten för att upptäcka och överleva cancer ser olika ut både inom, och mellan, regioner.

– En del av dessa skillnader har sina naturliga förklaringar. Men vi vet också att det finns omotiverade skillnader som beror på både var i landet man bor, vilken utbildning och vilken inkomst man har. Det kan vi inte nöja oss med och här spelar våra regioner en viktig roll, säger Amanda Borg, intressepolitisk expert på Cancerfonden

Att gå på screening är ett viktigt verktyg för att upptäcka en cancer i ett tidigare skede. Men deltagandet skiljer sig mycket åt i Skåne; i till exempel Lomma kommun gick i snitt 91 procent av kvinnorna på sin mammografi, medan endast 78 procent gjorde det i Åstorp, enligt siffror från Cancerfondsrapporten 2021. Likaså är väntetiderna inom de så kallade standardiserade vårdförloppen olika  i landet, där Skåne och Blekinge har störst utmaningar, vilket DN nyligen rapporterade.   

Besöker regionen

Idag besöker Cancerfonden Skånes styrande politiker inom hälso- och sjukvårdsområdet. Syftet är att diskutera de stora skillnaderna och behovet av åtgärder, framförallt med fokus på screening.

– Att jämlikheten är en utmaning är förstås något som skånska politiker är väl medvetna om. Nu hoppas vi kunna vara en stöttande part genom samtal om de möjliga lösningar som finns inom cancerområdet i regionen idag, säger Amanda Borg.  

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.