Cancerfonden samlar världsledande forskare inom äggstockscancer

Som en viktig del av Cancerfondens särskilda satsning på forskning inom äggstockscancer, arrangerar Cancerfonden en internationell forskarkonferens den 16-17 november. Konferensen kommer täcka ett brett spektrum inom äggstockscancerforskning, från prevention och riskfaktorer till behandling och palliativ vård.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden

Äggstockscancer upptäcks ofta alltför sent och dödligheten är hög. Det är därför nödvändigt med tidig upptäckt och att finna nya behandlingsstrategier. Ovarialcancer som äggstockscancer också kallas för, är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmodercancer.

 – Alla våra talare, från hela världen, arbetar för att vi ska kunna besegra äggstockscancer. Det är en ynnest att se så många med så mycket kunskap, intresse och engagemang samlade under två hela dagar för att dela med sig av sina insikter, för att vi en dag ska kunna besegra denna hemska sjukdom, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden

Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar och workshops med syfte att klargöra utmaningarna som finns inom äggstockscancerforskning samt identifiera var de största möjligheterna till viktiga framsteg finns. Cancerfonden har som mål att färre ska insjukna, fler ska hittas i botbart stadium, nya behandlingsformer för att fler ska botas, och de som inte kan botas ska få bättre palliativ vård. Denna konferens understryker hur viktigt det är med forskning för att vi ska kunna besegra cancer.

Ingrid Hedenfalk är professor vid Lunds universitet och är en av forskarna som är med och planerar konferensen.

– Vi är en liten grupp forskare i Sverige som håller på med äggstockscancer och genom att arrangera denna konferens hoppas vi på att få nya kunskaper och insikter om hur vi kan upptäcka och behandla äggstockscancer, säger Ingrid Hedenfalk


Program för konferensen

Konferensen äger rum den 16-17 november på Karolinska universitetssjukhuset i Sune Bergströms Auditorium. Adress: Solnavägen 30, Stockholm.

Konferensen är öppen för media och möjlighet för intervjuer med forskare finns. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.