4,6 miljoner kronor till Umeåforskare för att ta fram morgondagens cancerbehandling

Nu finansierar Cancerfonden forskare vid Umeå universitet för 4,6 miljoner kronor. Julius Semenas är en av dem, han vill utveckla säkrare och effektivare behandlingsmetoder vid spridd prostatacancer.

Julius Semenas, Fotograf: Julius Semenas
Julius Semenas, Fotograf: Julius Semenas

— I tider av ekonomisk instabilitet känns det otroligt bra att vi, tack vare våra generösa givare, kan fortsätta finansiera svensk cancerforskning. Det är spännande tider för cancerforskningen där otroligt mycket hoppfullt händer, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Totalt är det 31 forskare som finansieras till ett värde av 124,3 miljoner kronor. Två av dessa forskare återfinns vid Umeå universitet. Julius Semenas är en av dem. Han forskar på att utveckla säkrare och mer effektiva behandlingar för patienter med spridd prostatacancer. Varje år upptäcks cirka 10 000 fall av prostatacancer i Sverige. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform, sett till antal insjuknande personer, och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män. Prostatacancer kan vara dödlig om den sprider sig utanför prostatakörteln.

Julius Semenas och hans forskargrupp arbetar därför med att utveckla metoder som kan förutspå hur en patient med spridd prostatacancer kommer att svara på tillgängliga behandlingar. Genom ett enkelt blodprov hoppas Semanas på att kunna förutspå hur väl en patient med spridd prostatacancer kan svara på tillgängliga behandlingsalternativ.

— Det är avgörande att kunna identifiera vilka behandlingar som är effektivaste för de patienter som har, eller riskerar att få, den mest aggressiva typen av spridd prostatacancer så tidigt som möjligt. Vi hoppas kunna använda blodprovet som en kristallkula för att förutspå hur väl behandlingen kommer fungera, säger Julius Semenas

Forskning som gör skillnad
Cancerfonden beviljar pengar till forskning cirka två gånger per år. I urvalsprocessen får alla ansökningar konkurrera med varandra. De mest lovande ansökningarna väljs ut av Cancerfondens forskningsnämnd. I år gör Cancerfonden även en extra satsning på vårdforskning. Vårdforskning fokuserar på att höja livskvalitet för drabbade både under och efter behandling. Något som blir allt viktigare i takt med att fler överlever cancer.

Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till den främsta cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde en av tre. Idag överlever två av tre.

Så fördelas pengarna i den här omgången

Karolinska Institutet: 13 forskare (54,9 miljoner kronor) 
Uppsala Universitet:
7 forskare (22,7 miljoner kronor) 
Lunds Universitet:
5 forskare (21,9 miljoner kronor) 
Göteborgs universitet
: 3 forskare (13,8 miljoner kronor) 
Stockholms universitet
: 1 forskare (6,3 miljoner kronor) 
Umeå universitet:
2 forskare (4,6 miljoner kronor)   

Här finns en fullständig lista över samtliga forskare som beviljats medel. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.