133 miljoner kronor till cancerforskare vid Lunds universitet.

Nu får 41 forskare vid Lunds universitet dela på pengarna. Ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd ser med stor tillförsikt fram emot kommande genombrott inom cancerforskningen.

Isabella Artner undersöker hur bukspottkörtelcancer utvecklas
Isabella Artner undersöker hur bukspottkörtelcancer utvecklas

– Det är spännande tider att vara cancerforskare. Förutsatt att forskningen får fortsätta i samma takt som hittills så står vi snart på tröskeln till framsteg som vi knappt kan föreställa oss,säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

En av forskarna som får pengar är Maria Planck, överläkare på lungkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och docent i onkologi vid Lunds universitet. Hon undersöker hur lungcancer uppstår hos icke-rökare. Lungcancer är en mycket allvarlig sjukdom, och den cancerform som skördar flest liv. 

– Lungcancer är inte bara en sjukdom för rökare, utan 10-15 procent av de som får lungcancer har aldrig rökt, så vi måste få bort stämpeln av att ”man får skylla sig själv”, säger Maria Planck.  

Ett problem är att lungcancer ofta hittas alltför sent, när den redan har hunnit sprida sig. Maria Planck kommer forska påom det går att upptäcka lungcancer tidigare genom att studera vanliga blodprov.

– Lungcancer är svårt att upptäcka eftersom symtomen är så allmänna. Hosta är ett exempel på ett sådant symtom, som kan indikera lungcancer, men som i de allra flesta fall har en mer banal orsak, därför vill jag utveckla nya sätt att upptäcka lungcancer, säger Maria Planck. 

Maria Planck tilldelas 4,5 miljoner kronor för sin forskning om lungcancer.   

En annan forskare som får finansiering är Isabella Artner som ska studera bukspottskörtelvävnad från foster och jämföra den med vävnad från en bukspottkörtel med cancer. 

– Det finns tidigare forskning som tyder på att gener som är viktiga vid fosterutvecklingen också är väldigt aktiva under utvecklingen av bukspottkörtelcancer. Genom att studera vävnad från embryon hoppas vi kunna hitta de mekanismer som driver på cancerutveckling i bukspottkörteln, säger Isabella Artner.  

I dagsläget är den enda effektiva behandlingen av bukspottkörtelcancer operation, då cytostatika- och immunbehandling har liten effekt på cancervävnad. Genom att identifiera de gener och mekanismer om styr cancerutvecklingen i bukspottkörteln kan nya läkemedel och behandlingar utvecklas. Isabella Artner tilldelas 2,4 miljoner kronor.   

Forskning som gör skillnad 

Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till den främsta cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde en av tre. Idag överlever två av tre.  

I urvalsprocessen låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer sedan vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat.

– Vill rikta ett stort tack till det svenska folket som trots det osäkra ekonomiska läget uppvisar ett enormt stöd för svensk cancerforskning, det är tack vare er som vi kan dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare, säger Klas Kärre ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

 

Fördelning per lärosäte

Karolinska institutet: 348 miljoner kronor  

Lunds universitet: 133 miljoner kronor  

Uppsala universitet: 133 miljoner kronor  

Göteborgs universitet: 102 miljoner kronor  

Umeå universitet: 66 miljoner kronor  

Kungliga tekniska högskolan: 14 miljoner kronor  

Linköpings universitet: 10 miljoner kronor  

Stockholms universitet: 9 miljoner kronor  

 

Se bifogad fil för samtliga beviljade forskningsprojekt

 

 

 

 

 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.