Kontakta oss

På Cancerfonden jobbar drygt 75 medarbetare. Om du vill kontakta någon hos oss är du välkommen att ringa vår växel.

Telefon:

010-199 10 10 eller +46 10 199 10 10 (från utlandet)

Besöksadress:

David Bagares gata 5 i Stockholm

Allmänna synpunkter

Har du allmänna synpunkter på Cancerfondens arbete, eller är osäker på vem du ska ställa frågan till? Beskriv ditt ärende och mejla till oss, så återkommer vi så fort vi kan. Mejl: info@cancerfonden.se 

Press och PR

Vill du som journalist ha hjälp med fakta, statistik eller kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, prevention, ideell sektor och insamling? Då får du gärna kontakta vår pressavdelning. De förmedlar kontakter med experter, som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Telefon: +46 76 814 74 26
Mejl: press@cancerfonden.se

Om Cancerfonden

Vår vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Det arbetar vi som jobbar på Cancerfonden för, tillsammans med alla som skänker gåvor, alla våra samarbetspartners, alla cancerforskare och alla som på olika sätt engagerar sig i kampen mot cancer.

Läs gärna mer om vårt uppdrag här 

Vår verksamhet är uppbyggd av fem avdelningar med drygt 75 medarbetare som jobbar mot målen utifrån olika fokusområden Den dagliga verksamheten leds av vår generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Generalsekreterare

Generalsekreterarens uppdrag är att skapa förutsättningar för en effektiv organisation med målet att årligen dela ut en miljard kronor till forskning, att färre ska drabbas av cancer och att fler botas eller lever ett långt liv med god livskvalitet.

Human Resources (HR)

Medarbetarna på Human Resources (HR)-avdelningen jobbar för att skapa en uthållig organisation där kompetenta och engagerade medarbetare jobbar i linje med Cancerfondens värderingar. Vi fokuserar också på kvalitativt HR-stöd och lägger stor vikt vid förtroendeskapande ledarskap.

Ekonomi och verksamhetsutveckling

På avdelningen Ekonomi och samordning jobbar vi med verksamhetsstöd inom bland annat IT och kontorsmiljö och med att möta omgivningens krav på kostnadseffektiv verksamhet och hållbar utveckling. Vi ser till att beslut verkställs, garanterar ändamålsenlig ekonomi och verksamhetsstyrning. Verksamhetsstöd ges också till styrelsen och finansnämnden.

Verksamhet

Cancerfonden ska vara en relevant och proaktiv aktör inom områdena forskning, prevention, vård och patientstöd. Fokus för avdelningen är förändringsarbete på samhällsnivå genom bland annat samarbete med patientorganisationer, företag, forskningsaktörer och myndigheter. En central del i vårt uppdrag är också att erbjuda stöd till patienter och närstående samt ge forskningsnämnden administrativt stöd.

Kommunikation och marknad

För att stärka vårt varumärke, öka människors förtroende för Cancerfonden och få fler att skänka gåvor till cancerforskningen jobbar vi med både den interna och externa kommunikationen. Vi driver opinionsarbete för att nå ut med våra frågor inom forskning, prevention och vård. Vår ambition är att vara marknadsledande i branschen inom kommunikation och givande i digitala kanaler.

Insamling och engagemang

För oss är fokus att öka intäkter från privatpersoner, företag och organisationer med god lönsamhet. Vi skapar förutsättningar för engagemang och givande under hela året genom att erbjuda relevanta sätt att ge gåvor som passar både befintliga och nya målgrupper. Speciellt fokus ligger på arbetet med att bli marknadsledande i branschen inom givande i digitala kanaler.

Cancerfondens medarbetare 

På Cancerfonden jobbar drygt 75 medarbetare.

Här hittar du alla medarbetare på Cancerfonden:

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström 

Kicki Nordström, Assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Human Resources

Sofia Sjövall, Chef HR
sofia.sjovall@cancerfonden.se

Anna Fougstedt, HR partner
anna.fougstedt@cancerfonden.se

Léon Judovic, Ansvarig employer branding och internkommunikation
leon.judovic@cancerfonden.se 

Anna Roald Billgren, Rekryteringskonsult
anna.roaldbillgren@cancerfonden.se

Aina Törnblom, Projektledare förändringsledning
aina.tornblom@cancerfonden.se

Verksamhet

Gazal Casselborg, Chef verksamhet
gazal.casselborg@cancerfonden.se

Cecilia Arevald, Leg. sjuksköterska Cancerlinjen
cecilia.arevald@cancerfonden.se 

Andrea Balassa, Projektledare
andrea.balassa@cancerfonden.se

Karin Corbishley, Leg. sjuksköterska / samordnare levnadsvanor vid cancer
karin.corbishley@cancerfonden.se

Johan Degerman, Forskningshandläggare
johan.degerman@cancerfonden.se 

Karin Elinder, Intressepolitiskt sakkunnig för vård- och forskningsfrågor
karin.elinder@cancerfonden.se

Karin Eriksson, Enhetschef forskning
karin.eriksson@cancerfonden.se 

Annina Graan, Forskningshandläggare
annina.graan@cancerfonden.se 

Lovisa Hillgren, Forskningshandläggare
lovisa.hillgren@cancerfonden.se

Simon Holmesson, Intressepolitiskt sakkunnig / Special adviser on policy and international relations
simon.holmesson@cancerfonden.se

Elizabeth Johansson, Projektledare Cancerfondsrapporten
elizabeth.johansson@cancerfonden.se

Lisa Klefbom, Intressepolitiskt sakkunnig prevention (föräldraledig)
lisa.klefbom@cancerfonden.se 

Fanny Larsson, Leg. sjuksköterska / samordnare Cancerlinjen fanny.larsson@cancerfonden.se

Lotta Lindström, Forskningshandläggare
lotta.lindstrom@cancerfonden.se

Elin Ramfalk, Enhetschef prevention
elin.ramfalk@cancerfonden.se 

Ulrica Sundholm, Enhetschef vård och stöd
ulrica.sundholm@cancerfonden.se

Helena Torsler Andersson, Leg. sjuksköterska Cancerlinjen och samordnare för patienter och anhöriga
helena.torsler@cancerfonden.se

Andre Wedin, Projektledare fysisk aktivitet
andre.wedin@cancerfonden.se

Maiju Wetterhall, Sakkunnig kost
maiju.wetterhall@cancerfonden.se

Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, Chef kommunikation och marknad 
jeanette.sundin@cancerfonden.se

Meron Abraham, Produktägare webb
meron.abraham@cancerfonden.se 

Ulrika Ancker, Projektledare marknad
ulrika.ancker@cancerfonden.se

Johan Angenberg, MA-specialist
johan.angenberg@cancerfonden.se 

Jonas Asp, Digital redaktör prevention
jonas.asp@cancerfonden.se

Lina Axelsson, Digital redaktör marknad och insamling
lina.axelsson@cancerfonden.se

Ida Bellinder, Content manager
ida.bellinder@cancerfonden.se

Isabell Blomkrantz, Projektledare Marknads-PR
isabell.blomkrantz@cancerfonden.se 

Maria Douglas Mungenast, Innehållsansvarig sajt
maria.mungenast@cancerfonden.se 

Lars-Gunnar Ericson, Kommunikationsstrateg
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Veronica Espmark, Enhetschef marknad
veronica.espmark@cancerfonden.se

Johanna Faijersson, Enhetschef content 
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Sandra Forsvik, Webbredaktör
sandra.forsvik@cancerfonden.se 

Lotta Gray, Projektledare PR och ambassadörer
lotta.gray@cancerfonden.se 

Susanne Hammar, CX-strateg
susanne.hammar@cancerfonden.se 

Anders Hebert, Digital strateg
anders.hebert@cancerfonden.se 

David Holm Gatica, Enhetschef press och PR
david.holmgatica@cancerfonden.se 

Latchin Johnson, Projektledare marknads-PR (föräldraledig)
latchin.johnson@cancerfonden.se 

Stina Jonasson, Senior copywriter
stina.jonasson@cancerfonden.se

Johan Mannerstråle, Projektledare marknad
johan.mannerstrale@cancerfonden.se 

Karin Nordin, Digital redaktör medicin och forskning
karin.nordin@cancerfonden.se

Lisa Olofson, Produktionsledare
lisa.olofson@cancerfonden.se

Jens Petersen, Pressekreterare
jens.petersen@cancerfonden.se

Ignacio Varas, Paid social specialist
ignacio.varas@cancerfonden.se 

Tobias Vestergren, Kommunikationsstrateg
tobias.vestergren@cancerfonden.se 

Anders Widlund, Projektledare marknad
anders.widlund@cancerfonden.se 

Maria Windahl, Grafisk formgivare
maria.windahl@cancerfonden.se

Canan Yasar, Konsult PR-strateg
canan.yasar@cancerfonden.se 

Insamling och engagemang

Johan Bergström, Chef insamling och engagemang
johan.bergstrom@cancerfonden.se

Maria Adriansson Engberg, Jurist / testamenteshandläggare
maria.adrianssonengberg@cancerfonden.se 

Viveca Ahlin, Marknadskoordinator, kontaktperson företag
viveca.ahlin@cancerfonden.se

Patrik Anderberg, Jurist / testamenteshandläggare
patrik.anderberg@cancerfonden.se

Heléne Atterday, Key account manager
helene.atterday@cancerfonden.se 

Claes Blomberg, Produktägare insamling
claes.blomberg@cancerfonden.se 

Victoria Båveryd, Community manager
victoria.baveryd@cancerfonden.se

Louise Ekholm, Jurist / testamenteshandläggare
louise.ekholm@cancerfonden.se

Karin Englesson, Jurist / testamenteshandläggare
karin.englesson@cancerfonden.se 

Christina Eriksson, Juristassistent
christina.eriksson@cancerfonden.se 

Ann Fastrup, Ansvarig givarservice
ann.fastrup@cancerfonden.se

Mikael Färjsjö, Projektledare
mikael.farjsjo@cancerfonden.se

Xavier Guerillon, Produktägare
xavier.guerillon@cancerfonden.se

Björn Hellström, Produktägare
bjorn.hellstrom@cancerfonden.se

Andrea Jacobsson, Projektledare företag och sponsring
andrea.jacobsson@cancerfonden.se 

Lotta Lundvall, Projektledare företag och sponsring
lotta.lundvall@cancerfonden.se 

Emelie Nilsson, Enhetschef operativ insamling
emelie.nilsson@cancerfonden.se

Maria Redén, Projektledare företag och sponsring
maria.reden@cancerfonden.se 

Lars Österby, Affärs- och datastrateg
lars.osterby@cancerfonden.se 

Ekonomi och verksamhetsutveckling 

Staffan Samuelson, Chef ekonomi och verksamhetsutveckling
staffan.samuelson@cancerfonden.se

Hamouda El Mghari, Kontorsansvarig
hamouda.elmghari@cancerfonden.se

Vivian Holmgren, Redovisningsekonom
vivian.holmgren@cancerfonden.se

Magnus Karlsson, Systemspecialist
magnus.karlsson@cancerfonden.se

Michael Kjellsson, Redovisningsekonom
michael.kjellsson@cancerfonden.se

Lena Lindholm, Ekonomiassistent
lena.lindholm@cancerfonden.se 

Marie Meyer, Enhetschef redovisning
marie.meyer@cancerfonden.se

Markus Pantzar, Business controller 
markus.pantzar@cancerfonden.se

Åsa Quist, IT-samordnare
asa.quist@cancerfonden.se

Joakim Redin, Enhetschef IT och fastighet
joakim.redin@cancerfonden.se

Simon Strandberg, Ekonomiassistent
simon.strandberg@cancerfonden.se 

Hanna Sydow, Jurist
hanna.sydow@cancerfonden.se 

Juhani Tähti, IT-administratör
juhani.tahti@cancerfonden.se

Sanna Wärn, Ansvarig verksamhetsutveckling
sanna.warn@cancerfonden.se

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat

Klas Kärre, Ordförande
klas.karre@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Vetenskaplig sekreterare
anna.karlsson@cancerfonden.se

Linda Björkhem-Bergman, Bitr. vetenskaplig sekreterare
linda.bjorkhem.bergman@cancerfonden.se 

Helena Jernberg Wiklund, Bitr. vetenskaplig sekreterare
helena.jernbergwiklund@cancerfonden.se

Jan Zedenius, Bitr. vetenskaplig sekreterare
jan.zedenius@cancerfonden.se

Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse leds av ordförande Wanja Lundby Wedin. Ledningsgruppen på vårt kansli leds av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Läs mer om styrelse och ledningsgrupp

Läs mer om Cancerfonden