Om oss
Publicerad
30 okt 2019

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelsen

Ordförande

 Wanja Lundby Wedin, f 1952

 • Ordförande LO, Landsorganisationen i Sverige 2000–2012
 • Första vice ordförande i kyrkostyrelsen 2014–2017
 • Ledamot i Fairtrade
 • Ordförande i Olof Palmes Internationella Center
 • Omvald 2019

Vice ordförande

Kjell Asplund, f 1943

 • Professor emeritus medicin
 • Ordförande i Statens medicinska-etiska råd (Smer) 2012-2019
 • Ledamot av Överklagandenämnden för etikprövning
 • Styrelseledamot och ordförande för vårdberedningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet 2010–2011
 • Generaldirektör Socialstyrelsen 2004–2008
 • Styrelseordförande SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 1997-2003 
 • Nyval 2017

Ledamöter

Stefan Bergh, f 1962

 • Generalsekreterare Riksidrottsförbundet, 2016-
 • Generalsekreterare ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation), 2017-
 • Generalsekreterare Cancerfonden, 2011-2016
 • Generalsekreterare IOGT-NTO, 2007-2011
 • Biträdande generalsekreterare Cancerfonden, 2007-2007
 • Olika uppdrag inom Riksidrottsförbundet, 1998-2006
 • Nyval 2019

Christina Christoffersson, f 1953

 • Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i cancervård
 • Ordförande i ILCOs länsförening i Kronoberg
 • Ledamot i styrgruppen för Samskapad palliativ vård på Linnéuniversitetet
 • Suppleant 2013–2015, nominerad av ILCO, Tarm-uro-och stomiförbundet
 • Omvald 2018

Gail Dunberger, f 1955

 • Lektor, Ersta Sköndal högskola
 • Specialistsjuksköterska onkologi, med. dr. onkologi, Karolinska Institutet
 • Styrelseledamot Sjuksköterskor i Cancervård 2012-2015
 • Omvald 2019

Ulf Edström, f 1950

 • Fil.kand.
 • Internationell chef LO 1988–2010
 • Styrelseledamot i FN:s fackorgan ILO, Internationella arbetsorganisationen, 1996–2009
 • Omval 2017 

Gunilla Enblad, f 1960

 • Professor/överläkare i onkologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, exprementell och klinisk onkologi vid Uppsala universitet
 • Vetenskaplig sekreterare Svensk Onkologisk Förening 2013–2015
 • Omvald 2019

Håkan Leifman, f 1963

 • Fil.dr i sociologi, 1998
 • Direktör Planet Youth, Skandinavien, 2019-
 • Expert, utrerdare med egen verksamhet 2019-
 • Styrelseledamot Systembolaget, 2014-
 • Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2011-2019
 • Chef, STAD (Stockholm förebygger alkohol och droger), 2005-2011
 • Expert, ordförande i expertgrupp om utveckling av ANDT-indikatorer, Soc.dep, 2010-2011
 • Nyval 2019

Mats Liedholm, f 1965

 • Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm
 • Marknadsdirektör ICA Sverige AB 2014 –
 • VD Valora Trade Sweden 2013–2014
 • Marknadsdirektör Spendrups Bryggeri AB 2007–2012
 • Kraft Foods, olika ledande befattningar inom marknadsområdet 1991–2007
 • Förtroendeuppdrag: Sveriges Annonsörer, Styrelseordförande 2013–2017, styrelsemedlem 2011 –
 • Nyval 2017

Annika Qarlsson, f 1964

 • Riksdagsledamot, 2002-
 • Förste vice ordförande EU-nämnden, 2019
 • Suppleant Arbetsmarknadsutskottet, 2018-
 • Näringsutskottet, 2018-2019
 • Arbetsmarknadsutskottet, 2006-2018
 • Nyval 2019

Henrik Ripa, f 1968

 • Försäljningsingenjör
 • Styrlseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset  2019 –
 • Kommunalråd 2015
 • Kommunstyrelseordförande, Lerum 1998-2010, 2014
 • Riksdagsledamot 2010–2014
 • Omvald 2019

Ledamöter utan rösträtt

Klas Kärre, f 1954

 • Ordförande Cancerfondens forskningsnämnd

Richard Gröttheim, f 1959

 • Ordförande Cancerfondens finansnämnd

Ledningsgruppen

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström, f 1966

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Biträdande generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Vice vd och marknadschef på Riksteatern

Chef Human Resources

Sofia Sjövall, f 1975

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Konsult HR och förändringsledning, egen verksamhet
 • HR-chef St Jude Medical Systems AB
 • Kontorschef, Randstad
 • Fil kand Personal och arbetslivsfrågor, Uppsala Universitet

Chef Insamling och engagemang 

Johan Bergström, f 1966

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Försäljningschef Nordnet
 • Marknads- och kommunikationschef Swedbank Robur
 • Affärschef Salus Ansvar AB

Chef Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, f 1971

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Fil kand Medie- och kommunikationsvetenskap, Växjö Universitet
 • Marknadschef svenskaspel.se, PR-Chef och Chef Corporate Communications, Svenska Spel
 • Business Development Manager, GVC
 • Marknadschef spelportal och tidning, Boss Media
 • Affärsutvecklare Internet, Medströmsförlagen

Chef Verksamhet

Gazal Casselborg, f 1980

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Jur kand, Stockholms universitet
 • Jurist, Cancerfonden
 • Förbundsjurist, IOGT-NTO
 • Förbundsjurist, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Chef Ekonomi och samordning 

Staffan Samuelson, f 1965

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm
 • Finanschef Modern Times Group
 • Administrativ Chef Svenska Dagbladet
 • Managementkonsult och Interimchef i egen verksamhet

Assistent till generalsekreteraren

Kicki Nordström, f 1958

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • VD- och programassistent Ledarstudion
 • VD-sekreterare, Akademibokhandeln
 • Försäljningsekreterare, Thorn Svenska AB
 • VD-sekreterare Ampex, Scandinavia AB
Läs mer om Cancerfonden
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.
Vi som jobbar på Cancerfonden-För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet. Vi sitter i dag på en tillfällig besöksadress, Gustav III:s boulevard 34, Solna. Vi är tillbaka på David Bagares gata 5 till hösten 2019.