Om oss
Publicerad
24 sep 2018

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelsen

Ordförande

 Wanja Lundby Wedin, f 1952

 • Ordförande LO, Landsorganisationen i Sverige 2000–2012
 • Första vice ordförande i kyrkostyrelsen 2014–2017
 • Ledamot i Fairtrade
 • Ordförande i Olof Palmes Internationella Center
 • Omval 2016

Vice ordförande

Elisabeth Falkemo, f 1955

 • Jur.kand.
 • Rikslottachef Svenska Lottakåren 2002–2008
 • HR-chef, Apoteket AB 2009–
 • HR Strateg, Apoteket AB 2005–2009
 • Ledamot av insynsrådet för Försvarmakten 2003-2007
 • Omval 2016, nominerad av Svenska Lottakåren

Ledamöter

Kjell Asplund, f 1943

 • Professor emeritus medicin
 • Ordförande i Statens medicinska-estetiska råd (Smer)
 • Ledamot av Centrala etikprövningsnämden
 • Ordförande för vetenskapliga rådet vid SBU (Statens beredning för medicinsk och social utveckling)
 • Nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet 2010–2011
 • Generaldirektör Socialstyrelsen 2004–2008

Christina Christoffersson, f 1953

 • Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i cancervård
 • Ordförande i ILCOs länsförening i Kronoberg
 • Ledamot i styrgruppen för Samskapad palliativ vård på Linnéuniversitetet
 • Suppleant 2013–2015, nominerad av ILCO, Tarm-uro-och stomiförbundet
 • Nyval 2015, nominerad av valberedningen

Gail Dunberger, f 1955

 • Lektor, Ersta Sköndal högskola
 • Specialistsjuksköterska onkologi, med. dr. onkologi, Karolinska Institutet
 • Styrelseledamot Sjuksköterskor i Cancervård 2012-2015
 • Nyval 2016

Ulf Edström, f 1950

 • Fil.kand.
 • Internationell chef LO 1988–2010
 • Styrelseledamot i FN:s fackorgan ILO, Internationella arbetsorganisationen, 1996–2009
 • Omval 2014–2017, nominerad av LO, Landsorganisationen i Sverige

Gunilla Enblad, f 1960

 • Professor/överläkare i onkologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, exprementell och klinisk onkologi vid Uppsala universitet
 • Vetenskaplig sekreterare Svensk Onkologisk Förening 2013–2015
 • Omval 2016, nominerad av Sveriges Läkarförbund 

Mats Liedholm, f 1965

 • Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm
 • Marknadsdirektör ICA Sverige AB 2014 –
 • VD Valora Trade Sweden 2013–2014
 • Marknadsdirektör Spendrups Bryggeri AB 2007–2012
 • Kraft Foods, olika ledande befattningar inom marknadsområdet 1991–2007
 • Förtroendeuppdrag: Sveriges Annonsörer, Styrelseordförande 2013–2017, styrelsemedlem 2011 –

Lina Nordquist, f 1977

 • Fil.dr, docent i fysiologi och forskare vid Uppsala universitet
 • Sjukvårdslandstingsråd och vice ordförande i Sjukhusstyrelsen i Uppsala län
 • Vice ordförande i Länshandikapprådet i Uppsala län
 • Styrelseledamot i Liberala Kvinnor
 • Omval 2014–2017, nominerad av Liberala Kvinnor

Henrik Ripa, f 1968

 • Försäljningsingenjör
 • Kommunalråd 2015
 • Kommunstyrelseordförande, Lerum 1998-2010, 2014
 • Riksdagsledamot 2010–2014
 • Omval 2016, nominerad av Riksförbundet VISIR, Vi som inte röker

Katarina Tolgfors, f 1967

 • Kommunikationsansvarig Örebro Länsteater (tjänstledig på deltid till 2019-01-01)
 • Oppositionsråd (M) i Region Örebro län, 2014-2018
 • Ledamot och 2e vice ordf. i nationella styrelsen för Moderatkvinnorna (2e vice ordförande). Adjungerad ledamot i Nya Moderaternas partistyrelse, 2009-2015
 • Ledamot i styrelsen för bolaget Oslo-Stockholm 2:55 AB, från 2016
 • Kommunikations- och marknadschef BAE System, 2010-2014
 • Projektledare Strateg marknadsföring AB, 2008-2009
 • Pressansvarig Nya Moderaterna, 2007-2008

Ledamöter utan rösträtt

Klas Kärre, f 1954

 • Ordförande Cancerfondens forskningsnämnd

Richard Gröttheim, f 1959

 • Ordförande Cancerfondens finansnämnd

Ledningsgruppen

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström, f 1966

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Biträdande generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Vice vd och marknadschef på Riksteatern

Chef Human Resources

Sofia Sjövall, f 1975

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Konsult HR och förändringsledning, egen verksamhet
 • HR-chef St Jude Medical Systems AB
 • Kontorschef, Randstad
 • Fil kand Personal och arbetslivsfrågor, Uppsala Universitet

Chef Insamling och engagemang 

Mikael Färjsjö f 1963

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Managementkonsult/VD, Eyevinn och egen verksamhet
 • TV-chef/strategichef, Telenor/Bredbandsbolaget
 • COO/Sverigechef, Boxer TV Access
 • Marknadsdirektör, Aftonbladet, Panasonic Nordic, Nokia Scandinavia.

Chef Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, f 1971

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Fil kand Medie- och kommunikationsvetenskap, Växjö Universitet
 • Marknadschef svenskaspel.se, PR-Chef och Chef Corporate Communications, Svenska Spel
 • Business Development Manager, GVC
 • Marknadschef spelportal och tidning, Boss Media
 • Affärsutvecklare Internet, Medströmsförlagen

Chef Verksamhet

Gazal Casselborg, f 1980

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Jur kand, Stockholms universitet
 • Jurist, Cancerfonden
 • Förbundsjurist, IOGT-NTO
 • Förbundsjurist, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Chef Ekonomi och samordning 

Staffan Samuelson, f 1965

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm
 • Finanschef Modern Times Group
 • Administrativ Chef Svenska Dagbladet
 • Managementkonsult och Interimchef i egen verksamhet

Assistent till generalsekreteraren

Kicki Nordström, f 1958

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • VD- och programassistent Ledarstudion
 • VD-sekreterare, Akademibokhandeln
 • Försäljningsekreterare, Thorn Svenska AB
 • VD-sekreterare Ampex, Scandinavia AB
Läs mer om Cancerfonden
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.
Vi som jobbar på Cancerfonden-För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet. Vi sitter i dag på en tillfällig besöksadress, Gustav III:s boulevard 34, Solna. Vi är tillbaka på David Bagares gata 5 till hösten 2019.