Om oss
Publicerad
18 maj 2017

Vi som jobbar på Cancerfonden

För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet.

Har du allmänna synpunkter på Cancerfondens arbete, eller är osäker på vem du ska ställa frågan till? Mejla info@cancerfonden.se och beskriv ditt ärende, så återkommer vi så fort vi kan!

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström 
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se

Samordning

Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Inga Wall, kvalitet och verksamhetsutveckling
inga.wall@cancerfonden.se

Sofia Sjövall, HR-chef
sofia.sjovall@cancerfonden.se

Arnold Bergman, HR-generalist
arnold.bergman@cancerfonden.se

Ylva Flodin, personalansvarig
ylva.flodin@cancerfonden.se

Sanna Wärn, ansvarig strategisk samordning
sanna.warn@cancerfonden.se

Karin Sternius, projektledare
karin.sternius@cancerfonden.se

Intressepolitik

Gazal Casselborg, intressepolitisk chef
gazal.casselborg@cancerfonden.se

Lars-Gunnar Ericson, opinionsansvarig
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Aina Törnblom, intressepolitiskt sakkunnig
aina.tornblom@cancerfonden.se

Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig
ulrica.sundholm@cancerfonden.se

Elin Ramfalk, sakkunnig
Elin.ramfalk@cancerfonden.se 

Kommunikation

Johanna Faijersson, tf kommunikationschef
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Hanna Nielsén, digital teamledare
Hanna.Nielsen@cancerfonden.se

Sandra Forsvik, webbredaktör
sandra.forsvik@cancerfonden.se

Ida Bellinder, digital redaktör 
ida.bellinder@cancerfonden.se

Tobias Welander, ansvarig sociala medier
tobias.welander@cancerfonden.se

Stina Jonasson, copywriter/skribent
stina.jonasson@cancerfonden.se

Hanna Odelfors, medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet (föräldraledig)
hanna.odelfors@cancerfonden.se

Lisa Jacobson, medicinjournalist och redaktör för Cancerfondsrapporten (tjänstledig)
lisa.jacobson@cancerfonden.se

Johanna Faijersson, PR- och pressansvarig
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cecilia Boij, pressekreterare (föräldraledig)
cecilia.boij@cancerfonden.se

Sofia Guerrero, pressekreterare 
sofia.guerrero@cancerfonden.se 

Alexandra von Melen, PR- och kommunikationsstrateg
alexandra.vonmelen@cancerfonden.se

Beata Fejer, PR- och kommunikationsstrateg
beata.fejer@cancerfonden.se 

Elizabeth Johansson, kommunikatör och leg. sjukgymnast
elizabeth.johansson@cancerfonden.se

Britta Hedefalk, kommunikatör och specialistsjuksköterska
britta.hedefalk@cancerfonden.se

Helena Torsler Andersson, kommunikatör och leg. sjuksköterska
helena.torsler@cancerfonden.se

Cecilia Arevald, leg. sjuksköterska
cecilia.arevald@cancerfonden.se 

Insamling och marknad

Mikael Färjsjö, insamlings- och marknadschef
mikael.farjsjo@cancerfonden.se

Rebecca Hamner, kampanjprojektledare
rebecca.hamner@cancerfonden.se

Ann Fastrup, ansvarig givarservice
ann.fastrup@cancerfonden.se

Björn Hellström, projektledare insamling, ansvarig månadsgivare
bjorn.hellstrom@cancerfonden.se

Camilla Gärefors, projektledare insamling
camilla.garefors@cancerfonden.se

Veronica Espmark, kampanjprojektledare
veronica.espmark@cancerfonden.se

Camilla Signer Näslund, projektledare, ansvarig Cancerfondens Rikslotteri
camilla.signernaslund@cancerfonden.se

Peter Frykehag, projektledare privat insamling
peter.frykehag@cancerfonden.se

Ulrika Svensson, projektledare (föräldraledig)
ulrika.svensson@cancerfonden.se

Xavier Guerillon, projektledare
xavier.guerillon@cancerfonden.se

Adam Lassoued, digital insamling
adam.lassoued@cancerfonden.se

Lisa Olofson, grafisk formgivare och produktionsledare
lisa.olofson@cancerfonden.se

Maria Windahl, grafisk formgivare och produktionsledare
maria.windahl@cancerfonden.se

Företag och sponsring

Elin Melin, företags- och sponsringschef
elin.melin@cancerfonden.se

Andrea Jacobsson, projektledare företag och sponsring
andrea.jacobsson@cancerfonden.se 

Ellen Mattsson, projektledare företag och sponsring
ellen.mattsson@cancerfonden.se

Louise Permelin Berg, projektledare företag och sponsring
louise.permelin@cancerfonden.se

Ulrika Eng, projektkoordinator företag och sponsring
ulrika.eng@cancerfonden.se

Viveca Ahlin, marknadsassistent, kontaktperson företag
viveca.ahlin@cancerfonden.se

Administration

Daniel Agurén, administrativ chef
daniel.aguren@cancerfonden.se

Patrik Anderberg, jurist
patrik.anderberg@cancerfonden.se

Ebba Backlund, paralegal
ebba.backlund@cancerfonden.se

Ann-Kathrine Ridling, juristassistent
ann-kathrine.ridling@cancerfonden.se

Marie Fogelmarck, testamentshandläggare
marie.fogelmarck@cancerfonden.se 

Marie Meyer, ekonomiansvarig
marie.meyer@cancerfonden.se

Markus Pantzar, redovisningscontroller
markus.pantzar@cancerfonden.se

Jan Andersson, redovisningsekonom
jan.andersson@cancerfonden.se

Helena Sundin, redovisningsekonom
helena.sundin@cancerfonden.se

Lotta Lindström, receptionist
lotta.lindstrom@cancerfonden.se

Pelle Brolin, IT-ansvarig
pelle.brolin@cancerfonden.se 

Juhani Tähti, IT-administratör
juhani.tahti@cancerfonden.se

Åsa Quist, IT-samordnare
asa.quist@cancerfonden.se

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat

Klas Kärre, ordförande
klas.karre@cancerfonden.se

Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare
anna.karlsson@cancerfonden.se

Yvonne Brandberg, bitr. vetenskaplig sekreterare
yvonne.brandberg@cancerfonden.se

Jan Zedenius, bitr. vetenskaplig sekreterare
jan.zedenius@cancerfonden.se

Helena Jernberg Wiklund, bitr. vetenskaplig sekreterare
helena.jernbergwiklund@cancerfonden.se

Forskningsadministration

Anna Karlsson, chef forskningsadministration
anna.karlsson@cancerfonden.se

Susann Molander, handläggare
susann.molander@cancerfonden.se

Lovisa Hillgren, handläggare
lovisa.hillgren@cancerfonden.se

Suzanne Hagström, handläggare
suzanne.hagstrom@cancerfonden.se

Andrea Balassa, handläggare
andrea.balassa@cancerfonden.se

Karin Dourén, handläggare
karin.douren@cancerfonden.se

Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse leds av ordförande Wanja Lundby Wedin. Ledningsgruppen på vårt kansli leds av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Presentation av styrelse och ledningsgrupp hittar du här.

Läs mer om Cancerfonden
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.