Om oss
Publicerad
15 aug 2017

Vi som jobbar på Cancerfonden

För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet.

Har du allmänna synpunkter på Cancerfondens arbete, eller är osäker på vem du ska ställa frågan till? Mejla info@cancerfonden.se och beskriv ditt ärende, så återkommer vi så fort vi kan!

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström 
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se

Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Human Recourses

Sofia Sjövall, Chef HR samt tf Chef Kommunikation och marknad
sofia.sjovall@cancerfonden.se

Arnold Bergman, HR-generalist
arnold.bergman@cancerfonden.se

Verksamhet

Gazal Casselborg, Chef Verksamhet
gazal.casselborg@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Chef forskningsfinansiering 
anna.karlsson@cancerfonden.se

Cecilia Arevald, leg. sjuksköterska
cecilia.arevald@cancerfonden.se 

Andrea Balassa, handläggare
andrea.balassa@cancerfonden.se

Suzanne Hagström, handläggare
suzanne.hagstrom@cancerfonden.se

Britta Hedefalk, kommunikatör och specialistsjuksköterska
britta.hedefalk@cancerfonden.se

Lovisa Hillgren, handläggare
lovisa.hillgren@cancerfonden.se

Elizabeth Johansson, projektledare Cancerfondsrapporten
elizabeth.johansson@cancerfonden.se

Susann Molander, handläggare
susann.molander@cancerfonden.se

Elin Ramfalk, sakkunnig (föräldraledig)
Elin.ramfalk@cancerfonden.se 

Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig
ulrica.sundholm@cancerfonden.se

Helena Torsler Andersson, kommunikatör och leg. sjuksköterska
helena.torsler@cancerfonden.se

Aina Törnblom, intressepolitiskt sakkunnig
aina.tornblom@cancerfonden.se

Kommunikation och marknad

Ida Bellinder, digital redaktör 
ida.bellinder@cancerfonden.se

Cecilia Boij, pressekreterare 
cecilia.boij@cancerfonden.se

Lars-Gunnar Ericson, opinionsansvarig
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Veronica Espmark, kampanjprojektledare
veronica.espmark@cancerfonden.se

Johanna Faijersson, PR- och pressansvarig (föräldraledig)
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Beata Fejer, PR- och kommunikationsstrateg
beata.fejer@cancerfonden.se 

Sandra Forsvik, webbredaktör
sandra.forsvik@cancerfonden.se

Sofia Guerrero, pressekreterare 
sofia.guerrero@cancerfonden.se 

Rebecca Hamner, kampanjprojektledare
rebecca.hamner@cancerfonden.se

Lisa Jacobson, medicinjournalist (tjänstledig)
lisa.jacobson@cancerfonden.se

Stina Jonasson, copywriter/skribent
stina.jonasson@cancerfonden.se

Adam Lassoued, digital insamling
adam.lassoued@cancerfonden.se

Hanna Nielsén, digital teamledare
Hanna.Nielsen@cancerfonden.se

Hanna Odelfors, medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet (föräldraledig)
hanna.odelfors@cancerfonden.se

Lisa Olofson, grafisk formgivare och produktionsledare
lisa.olofson@cancerfonden.se

Ulrika Svensson, projektledare (föräldraledig)
ulrika.svensson@cancerfonden.se

Alexandra von Melen, PR- och kommunikationsstrateg
alexandra.vonmelen@cancerfonden.se

Tobias Welander, ansvarig sociala medier
tobias.welander@cancerfonden.se 

Maria Windahl, grafisk formgivare och produktionsledare
maria.windahl@cancerfonden.se

Insamling och engagemang

Mikael Färjsjö, Chef Insamling och engagemang
mikael.farjsjo@cancerfonden.se

Viveca Ahlin, marknadsassistent, kontaktperson företag
viveca.ahlin@cancerfonden.se

Patrik Anderberg, jurist
patrik.anderberg@cancerfonden.se

Ulrika Eng, projektkoordinator företag och sponsring
ulrika.eng@cancerfonden.se

Ann Fastrup, ansvarig givarservice
ann.fastrup@cancerfonden.se

Marie Fogelmarck, testamentshandläggare
marie.fogelmarck@cancerfonden.se 

Peter Frykehag, projektledare privat insamling
peter.frykehag@cancerfonden.se

Xavier Guerillon, projektledare
xavier.guerillon@cancerfonden.se

Camilla Gärefors, projektledare insamling
camilla.garefors@cancerfonden.se

Björn Hellström, projektledare insamling, ansvarig månadsgivare
bjorn.hellstrom@cancerfonden.se

Andrea Jacobsson, projektledare företag och sponsring
andrea.jacobsson@cancerfonden.se 

Ellen Mattsson, projektledare företag och sponsring
ellen.mattsson@cancerfonden.se

Louise Permelin Berg, projektledare företag och sponsring
louise.permelin@cancerfonden.se

Ann-Kathrine Ridling, juristassistent
ann-kathrine.ridling@cancerfonden.se

Camilla Signer Näslund, projektledare, ansvarig Cancerfondens Rikslotteri
camilla.signernaslund@cancerfonden.se

Ekonomi och samordning 

Daniel Agurén, tf Chef Ekonomi och samordning
daniel.aguren@cancerfonden.se

Jan Andersson, redovisningsekonom
jan.andersson@cancerfonden.se

Ebba Backlund, paralegal
ebba.backlund@cancerfonden.se

Pelle Brolin, IT-ansvarig
pelle.brolin@cancerfonden.se 

Hamouda El Mghari, kontorsansvarig
hamouda.elmghari@cancerfonden.se

Lotta Lindström, receptionist
lotta.lindstrom@cancerfonden.se

Marie Meyer, ekonomiansvarig
marie.meyer@cancerfonden.se

Markus Pantzar, redovisningscontroller
markus.pantzar@cancerfonden.se

Åsa Quist, IT-samordnare
asa.quist@cancerfonden.se

Helena Sundin, redovisningsekonom
helena.sundin@cancerfonden.se

Juhani Tähti, IT-administratör
juhani.tahti@cancerfonden.se

Sanna Wärn, ansvarig strategisk samordning
sanna.warn@cancerfonden.se

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat

Klas Kärre, ordförande
klas.karre@cancerfonden.se

Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare
anna.karlsson@cancerfonden.se

Yvonne Brandberg, bitr. vetenskaplig sekreterare
yvonne.brandberg@cancerfonden.se

Helena Jernberg Wiklund, bitr. vetenskaplig sekreterare
helena.jernbergwiklund@cancerfonden.se

Jan Zedenius, bitr. vetenskaplig sekreterare
jan.zedenius@cancerfonden.se

Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse leds av ordförande Wanja Lundby Wedin. Ledningsgruppen på vårt kansli leds av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Presentation av styrelse och ledningsgrupp hittar du här.

Läs mer om Cancerfonden
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.