Om oss
Publicerad
26 okt 2018

Vi som jobbar på Cancerfonden

För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet.

Har du allmänna synpunkter på Cancerfondens arbete, eller är osäker på vem du ska ställa frågan till? Mejla info@cancerfonden.se och beskriv ditt ärende, så återkommer vi så fort vi kan!

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström 
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se

Kicki Nordström, Assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Human Recourses

Sofia Sjövall, Chef HR
sofia.sjovall@cancerfonden.se

Anna Fougstedt, HR Partner
anna.fougstedt@cancerfonden.se

Anna Roald Billgren, Rekryteringskonsult
anna.roaldbillgren@cancerfonden.se

Aina Törnblom, Projektledare
aina.tornblom@cancerfonden.se

Verksamhet

Gazal Casselborg, Chef Verksamhet
gazal.casselborg@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Enhetschef forskningsfinansiering 
anna.karlsson@cancerfonden.se

Cecilia Arevald, Leg. sjuksköterska
cecilia.arevald@cancerfonden.se 

Andrea Balassa, Handläggare
andrea.balassa@cancerfonden.se

Karin Corbishley, Samordnare
karin.corbishley@cancerfonden.se

Suzanne Hagström, Handläggare
suzanne.hagstrom@cancerfonden.se

Lovisa Hillgren, Handläggare
lovisa.hillgren@cancerfonden.se

Simon Holmesson, Intressepolitiskt sakkunnig
simon.holmesson@cancerfonden.se

Elizabeth Johansson, Projektledare Cancerfondsrapporten
elizabeth.johansson@cancerfonden.se

Fanny Larsson, Leg. sjuksköterska och projektkoordinator
fanny.larsson@cancerfonden.se

Lotta Lindström, Handläggare
lotta.lindstrom@cancerfonden.se

Susann Molander, Handläggare
susann.molander@cancerfonden.se

Elin Ramfalk, Sakkunnig
Elin.ramfalk@cancerfonden.se 

Ulrica Sundholm, Enhetschef vård och stöd
ulrica.sundholm@cancerfonden.se

Helena Torsler Andersson, Leg. sjuksköterska och kommunikatör
helena.torsler@cancerfonden.se

Maiju Wetterhall, Sakkunnig
maiju.wetterhall@cancerfonden.se

Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, Chef Kommunikation och marknad 
jeanette.sundin@cancerfonden.se

Ida Bellinder, Digital redaktör (föräldraledig)
ida.bellinder@cancerfonden.se

Isabell Blomkrantz, Projektledare Marknads-PR
isabell.blomkrantz@cancerfonden.se 

Cecilia Boij, Pressekreterare (föräldraledig) 
cecilia.boij@cancerfonden.se

Lars-Gunnar Ericson, Opinionsansvarig
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Veronica Espmark, Kampanjprojektledare
veronica.espmark@cancerfonden.se

Johanna Faijersson, Enhetschef content 
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Beata Fejer, PR- och kommunikationsstrateg
beata.fejer@cancerfonden.se 

Sandra Forsvik, Webbredaktör
sandra.forsvik@cancerfonden.se 

Rebecca Hamner, Kampanjprojektledare
rebecca.hamner@cancerfonden.se

Mimmi Söderberg, Vik. ansvarig sociala medier
mimmi.soderberg@cancerfonden.se

Lisa Jacobson, Redaktör forskning och medicin
lisa.jacobson@cancerfonden.se

Stina Jonasson, Senior copywriter
stina.jonasson@cancerfonden.se

Adam Lassoued, Digital insamling
adam.lassoued@cancerfonden.se

Lisa Olofson, Grafisk formgivare och produktionsledare
lisa.olofson@cancerfonden.se

Agnes Palinski, Enhetschef press och PR
agnes.palinski@cancerfonden.se

Christian Said, Produktägare webb
christian.said@cancerfonden.se

Elin Sundh, Digital redaktör 
elin.sundh@cancerfonden.se 

Ulrika Svensson, Projektledare 
ulrika.svensson@cancerfonden.se

Maria Windahl, Grafisk formgivare och produktionsledare
maria.windahl@cancerfonden.se

Insamling och engagemang

Vakant, Chef Insamling och engagemang
@cancerfonden.se

Viveca Ahlin, Marknadsassistent, kontaktperson företag
viveca.ahlin@cancerfonden.se

Patrik Anderberg, Jurist
patrik.anderberg@cancerfonden.se

Louise Ekholm, Jurist och testamenteshandläggare
louise.ekholm@cancerfonden.se

Ann Fastrup, Ansvarig givarservice
ann.fastrup@cancerfonden.se

Marie Fogelmarck, Testamentshandläggare
marie.fogelmarck@cancerfonden.se 

Peter Frykehag, Projektledare privat insamling
peter.frykehag@cancerfonden.se

Mikael Färjsjö, Projektledare
mikael.farjsjo@cancerfonden.se

Xavier Guerillon, Enhetschef insamling- och engagemangsutveckling
xavier.guerillon@cancerfonden.se

Camilla Gärefors, Projektledare insamling
camilla.garefors@cancerfonden.se

Björn Hellström, Projektledare insamling, ansvarig månadsgivare
bjorn.hellstrom@cancerfonden.se

Andrea Jacobsson, Projektledare företag och sponsring
andrea.jacobsson@cancerfonden.se 

Isabella Limslätt, Jurist och testamenteshandläggare
isabella.limslatt@cancerfonden.se

Emelie Nilsson, Enhetschef insamlings- och engagemangshantering
emelie.nilsson@cancerfonden.se

Ann-Kathrine Ridling, Juristassistent
ann-kathrine.ridling@cancerfonden.se

Maria Redén, Projektledare sponsring och försäljning
maria.reden@cancerfonden.se 

Camilla Signer Näslund, Projektledare, ansvarig Cancerfondens Rikslotteri
camilla.signernaslund@cancerfonden.se

Andre Wedin, Projektledare sponsring och försäljning
andre.wedin@cancerfonden.se

Ekonomi och samordning 

Staffan Samuelson, Chef Ekonomi och samordning
staffan.samuelson@cancerfonden.se

Jan Andersson, Redovisningsekonom
jan.andersson@cancerfonden.se

Hamouda El Mghari, Kontorsansvarig
hamouda.elmghari@cancerfonden.se

Malin Gustafsson, Jurist
malin.gustafsson@cancerfonden.se

Magnus Karlsson, Systemspecialist
magnus.karlsson@cancerfonden.se

Michael Kjellsson, Redovisningsekonom
michael.kjellsson@cancerfonden.se

Marie Meyer, Redovisningschef
marie.meyer@cancerfonden.se

Markus Pantzar, Business controller 
markus.pantzar@cancerfonden.se

Åsa Quist, IT-samordnare
asa.quist@cancerfonden.se

Joakim Redin, IT-chef 
joakim.redin@cancerfonden.se

Helena Sundin, Redovisningsekonom
helena.sundin@cancerfonden.se

Juhani Tähti, IT-administratör
juhani.tahti@cancerfonden.se

Sanna Wärn, Ansvarig strategisk samordning
sanna.warn@cancerfonden.se

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat

Klas Kärre, Ordförande
klas.karre@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Vetenskaplig sekreterare
anna.karlsson@cancerfonden.se

Yvonne Brandberg, Bitr. vetenskaplig sekreterare
yvonne.brandberg@cancerfonden.se

Helena Jernberg Wiklund, Bitr. vetenskaplig sekreterare
helena.jernbergwiklund@cancerfonden.se

Jan Zedenius, Bitr. vetenskaplig sekreterare
jan.zedenius@cancerfonden.se

Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse leds av ordförande Wanja Lundby Wedin. Ledningsgruppen på vårt kansli leds av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Presentation av styrelse och ledningsgrupp hittar du här.

Läs mer om Cancerfonden
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.