Om oss
Publicerad
29 maj 2019

Vi som jobbar på Cancerfonden

För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet. Vi sitter i dag på en tillfällig besöksadress, Gustav III:s boulevard 34, Solna. Vi är tillbaka på David Bagares gata 5 till hösten 2019.

Allmänna synpunkter 

Har du allmänna synpunkter på Cancerfondens arbete, eller är osäker på vem du ska ställa frågan till? Beskriv ditt ärende, så återkommer vi så fort vi kan!

Mejl: info@cancerfonden.se 

Press och PR

Vill du som journalist har hjälp med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, prevention, ideell sektor och insamling? Då kan du kontakta vår pressavdelning. De förmedlar kontakter med experter så som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Tel: +46 8 677 10 36

Mejl: press@cancerfonden.se

Cancerfondens medarbetare 

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström 
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se

Kicki Nordström, Assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Human Resources

Sofia Sjövall, Chef HR
sofia.sjovall@cancerfonden.se

Beata Fejer, Ansvarig internkommunikation och employer branding
beata.fejer@cancerfonden.se

Anna Fougstedt, HR partner
anna.fougstedt@cancerfonden.se

Anna Roald Billgren, Rekryteringskonsult
anna.roaldbillgren@cancerfonden.se

Aina Törnblom, Projektledare
aina.tornblom@cancerfonden.se

Verksamhet

Gazal Casselborg, Chef verksamhet
gazal.casselborg@cancerfonden.se

Cecilia Arevald, Leg. sjuksköterska
cecilia.arevald@cancerfonden.se 

Andrea Balassa, Projektledare
andrea.balassa@cancerfonden.se

Karin Corbishley, Samordnare
karin.corbishley@cancerfonden.se

Karin Elinder, Intressepolitiskt sakkunnig
karin.elinder@cancerfonden.se

Suzanne Hagström, Forskningshandläggare
suzanne.hagstrom@cancerfonden.se

Lovisa Hillgren, Forskningshandläggare
lovisa.hillgren@cancerfonden.se

Simon Holmesson, Intressepolitiskt sakkunnig/Special adviser on policy and international relations
simon.holmesson@cancerfonden.se

Elizabeth Johansson, Projektledare Cancerfondsrapporten
elizabeth.johansson@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Enhetschef forskningsfinansiering 
anna.karlsson@cancerfonden.se

Annina Lahti, Forskningshandläggare
annina.lahti@cancerfonden.se 

Fanny Larsson, Leg. sjuksköterska och projektkoordinator
fanny.larsson@cancerfonden.se

Lotta Lindström, Forskningshandläggare
lotta.lindstrom@cancerfonden.se

Elin Ramfalk, Enhetschef prevention
Elin.ramfalk@cancerfonden.se 

Ulrica Sundholm, Enhetschef vård och stöd
ulrica.sundholm@cancerfonden.se

Helena Torsler Andersson, Leg. sjuksköterska och kommunikatör
helena.torsler@cancerfonden.se

Maiju Wetterhall, Sakkunnig
maiju.wetterhall@cancerfonden.se

Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, Chef kommunikation och marknad 
jeanette.sundin@cancerfonden.se

Ulrika Ancker, Projektledare 
ulrika.ancker@cancerfonden.se

Jonas Asp, Digital redaktör prevention
jonas.asp@cancerfonden.se

Lina Axelsson, Digital redaktör marknad och insamling
lina.axelsson@cancerfonden.se

Ida Bellinder, Content manager
ida.bellinder@cancerfonden.se

Isabell Blomkrantz, Projektledare Marknads-PR
isabell.blomkrantz@cancerfonden.se 

Maria Douglas Mungenast, Innehållsansvarig sajt
maria.mungenast@cancerfonden.se 

Frida Ekberg, Pressansvarig
frida.ekberg@cancerfonden.se

Lars-Gunnar Ericson, Opinionsansvarig
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Veronica Espmark, Enhetschef marknad
veronica.espmark@cancerfonden.se

Johanna Faijersson, Enhetschef content 
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Sandra Forsvik, Webbredaktör
sandra.forsvik@cancerfonden.se 

Lotta Gray, Projektledare PR och ambassadörer
lotta.gray@cancerfonden.se 

Rebecca Hamner, Kampanjprojektledare
rebecca.hamner@cancerfonden.se

Stina Jonasson, Senior copywriter
stina.jonasson@cancerfonden.se

Adam Lassoued, Digital insamling
adam.lassoued@cancerfonden.se

Jenny Lilljeqvist, Projektledare PR och prevention
jenny.lilljeqvist@cancerfonden.se

Lisa Olofson, Produktionsledare
lisa.olofson@cancerfonden.se

Agnes Palinski, Enhetschef press och PR
agnes.palinski@cancerfonden.se

Dini Rahmawati, Vik. produktägare webb
dini.rahmavati@cancerfonden.se 

Maria Windahl, Formgivare internproduktion
maria.windahl@cancerfonden.se

Insamling och engagemang

Johan Bergström, Chef insamling och engagemang
johan.bergstrom@cancerfonden.se

Maria Adriansson Engberg, Jurist och testamenteshandläggare
maria.adrianssonengberg@cancerfonden.se 

Viveca Ahlin, Marknadsassistent, kontaktperson företag
viveca.ahlin@cancerfonden.se

Patrik Anderberg, Jurist / testamenteshandläggare
patrik.anderberg@cancerfonden.se

Victoria Båveryd, Projektkoordinator
victoria.baveryd@cancerfonden.se

Louise Ekholm, Jurist / testamenteshandläggare
louise.ekholm@cancerfonden.se

Ann Fastrup, Ansvarig givarservice
ann.fastrup@cancerfonden.se

Marie Fogelmarck, Testamentshandläggare
marie.fogelmarck@cancerfonden.se 

Peter Frykehag, Projektledare privat insamling
peter.frykehag@cancerfonden.se

Mikael Färjsjö, Projektledare
mikael.farjsjo@cancerfonden.se

Xavier Guerillon, Enhetschef insamling- och engagemangsutveckling
xavier.guerillon@cancerfonden.se

Camilla Gärefors, Projektledare insamling- och engagemangsutveckling
camilla.garefors@cancerfonden.se

Björn Hellström, Produktägare
bjorn.hellstrom@cancerfonden.se

Andrea Jacobsson, Projektledare företag och sponsring (föräldraledig)
andrea.jacobsson@cancerfonden.se 

Isabella Limslätt, Jurist / testamenteshandläggare
isabella.limslatt@cancerfonden.se

Lotta Lundvall, Projektledare företag och sponsring
lotta.lundvall@cancerfonden.se 

Emelie Nilsson, Enhetschef insamlings- och engagemangshantering
emelie.nilsson@cancerfonden.se

Ann-Kathrine Ridling, Produktägare
ann-kathrine.ridling@cancerfonden.se

Maria Redén, Projektledare företag och sponsring
maria.reden@cancerfonden.se 

Camilla Signer Näslund, Produktägare
camilla.signernaslund@cancerfonden.se

Andre Wedin, Projektledare företag och sponsring
andre.wedin@cancerfonden.se

Ekonomi och samordning 

Staffan Samuelson, Chef ekonomi och samordning
staffan.samuelson@cancerfonden.se

Jan Andersson, Redovisningsekonom
jan.andersson@cancerfonden.se

Hamouda El Mghari, Kontorsansvarig
hamouda.elmghari@cancerfonden.se

Malin Gustafsson, Jurist
malin.gustafsson@cancerfonden.se

Magnus Karlsson, Systemspecialist
magnus.karlsson@cancerfonden.se

Michael Kjellsson, Redovisningsekonom
michael.kjellsson@cancerfonden.se

Marie Meyer, Enhetschef redovisning
marie.meyer@cancerfonden.se

Markus Pantzar, Business controller 
markus.pantzar@cancerfonden.se

Åsa Quist, IT-samordnare
asa.quist@cancerfonden.se

Joakim Redin, Enhetschef IT och fastighet
joakim.redin@cancerfonden.se

Helena Sundin, Redovisningsekonom
helena.sundin@cancerfonden.se

Juhani Tähti, IT-administratör
juhani.tahti@cancerfonden.se

Sanna Wärn, Ansvarig verksamhetsutveckling
sanna.warn@cancerfonden.se

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat

Klas Kärre, Ordförande
klas.karre@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Vetenskaplig sekreterare
anna.karlsson@cancerfonden.se

Helena Jernberg Wiklund, Bitr. vetenskaplig sekreterare
helena.jernbergwiklund@cancerfonden.se

Jan Zedenius, Bitr. vetenskaplig sekreterare
jan.zedenius@cancerfonden.se

Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse leds av ordförande Wanja Lundby Wedin. Ledningsgruppen på vårt kansli leds av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Presentation av styrelse och ledningsgrupp hittar du här.

Läs mer om Cancerfonden
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.