Nyheter
Publicerad
18 aug 2015
Författare
Lisa Jacobson

Viktigt att patienten får rätt information i läkemedelsstudie

Att cancerpatienter deltar i studier där nya läkemedel testas är helt avgörande för att behandlingen och överlevnaden ska kunna förbättras på sikt. Däremot är det osäkert om patienten själv har nytta av att få det nya läkemedlet.

En ny avhandling av Uppsalaforskaren och sjuksköterskan Tove Godskesen visar att cancerpatienter som deltar i studier ibland har orealistiska förväntningar.

Hon intervjuade 14 patienter som deltog i så kallade fas 1-studier. De flesta var nöjda och skulle rekommendera andra att delta, men en liten grupp hade svårt att förstå målet med studien. I en fas 1-studie är det är första gången ett nytt läkemedel testas på människor, oftast i låga doser, och syftet är framför allt att testa om det är säkert att använda. Men många hoppas ändå att bli friskare.

– Ett nytt läkemedel väcker självklart hopp om bot för en svårt sjuk patient. Det blir som att gripa efter varje halmstrå som finns och man är villig att utstå mycket för att få vara med i studien, säger Tove Godskesen i ett pressmeddelande från Uppsala Universitet.

Många uppskattade den nära relation de fick med forskningssjuksköterskorna och kände sig trygga, som om de fick en ”VIP-behandling”. Men det är viktigt att patienterna förstår att syftet med studierna är att ta fram ny kunskap, snarare än att bota den enskilda, konstaterar Tove Godskesen.

Hon har också gjort en enkätundersökning med 88 patienter som deltar i så kallade fas 3-studier, där ett nytt läkemedel jämförs med standardbehandling. De flesta av de patienterna var välinformerade, men ungefär var femte ansåg att de inte fått tillräcklig information om biverkningar.

Även patienterna i fas 3-studierna deltog för att de hoppades att bli friska, men också för att hjälpa framtida patienter och forskningen. Män och äldre deltog oftare för att ”betala tillbaka” till sjukvården, eller för att anhöriga ville det.

Tove Godskesen menar att forskarna och sjukvården måste ge tydligare information och vara vaksamma på att det verkligen är patientens eget önskemål att vara med i en studie.

Läs mer om att delta i en forskningsstudie.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler