Sammanställningen av personalläget på landets onkologkliniker visar att det i dagsläget saknas personal till drygt 440 heltidstjänster. Foto: Melker Dahlstrand.
Nyheter
Publicerad
14 mar 2017

Starkare nationell styrning av cancervården

Det råder akut underbemanning på landets onkologkliniker, visar en ny granskning från Cancerfonden. Stängda avdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar är några konsekvenser av det dystra personalläget. Cancerfonden anser att det krävs en starkare nationell styrning av cancervården.

– Situationen är mycket allvarlig och tyvärr är det patienterna och personalen som drabbas av underbemanningen inom cancervården. De betalar ett högt pris för personalkrisen och det är helt oacceptabelt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Sammanställningen av personalläget på landets onkologkliniker visar att det saknas personal till drygt 440 heltidstjänster i dagsläget. Det innebär att var femte tjänst är obesatt. Parallellt med den kraftiga underbemanningen på klinikerna väntar stora pensionsavgångar, då 20 procent av alla verksamma onkologer är 60 år eller äldre. Det visar en rapport framtagen av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, till årets Cancerfondsrapport.


Sjuksköterskorna Tiina Lindqvist och Anders Malmgren vittnar om oro, stress och känsla av otillräcklighet. Läs mer om deras arbetssituation här. Foto: Johan Valkonen. 

För att hantera situationen tvingas verksamheterna lappa och laga med rådande resurser. Pensionerade läkare kallas in och personal arbetar övertid varje vecka, samtidigt måste antalet patienter som läggs in på vårdavdelningarna begränsas. Underbemanningen skapar en pressad arbetsmiljö för personalen med utmattning och sjukskrivningar som följd. Den höga arbetsbelastningen leder även till svårigheter att nyrekrytera och sämre utbildningsmöjligheter för de anställda.

Starkare nationell styrning

Hela 75 procent av verksamhetscheferna som uppger personalbrist, konstaterar att den är så omfattande att den på flera områden får negativa konsekvenser för cancerpatienterna. De vittnar om stängda vårdavdelningar, överbeläggningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar. Förutom att det påverkar omhändertagandet av patienterna riskerar även satsningarna som redan gjorts för att korta väntetiderna och höja vårdkvaliteten att falla platt till marken. 

I flera år har vårdpersonal, patienter, myndigheter, statliga utredningar och intresseorganisationer varnat för den rådande personalbristen. Cancerfondens granskning visar att situationen trots dessa varningar inte har blivit bättre, tvärtom går utvecklingen åt fel håll. 70 procent av verksamhetscheferna anser att personalsituation är sämre i dag, eller lika dålig, som den var för fem år sedan.

– Dagens system med 21 självstyrande landsting står på flera sätt i vägen för en effektiv och jämlik cancervård. Det är tydligt att landstingen inte klarar av att lösa den akuta personalbristen på egen hand. För att komma till rätta med problemen krävs en starkare nationell styrning, avslutar Ulrika Årehed Kågström.

Läs kapitlet om cancervård här. Hela Cancerfondsrapporten släpps i april 2017.

Personalbrist i siffror

17 av 18 verksamhetschefer på onkologiklinikerna upplever personalbrist. Störst är bristen på specialistsjuksköterskor inom onkologi, 145 heltidstjänster saknas, vilket motsvarar närmare 30 procent. Även sjuksköterskor inom strålbehandling och sjuksköterskor utan vidareutbildning är för få, 17 respektive 13 procent fattas för en bra bemanning. 77 läkartjänster med inriktning onkologi saknas, det innebär 17 procent av behovet.

Om rapporten

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, har på uppdrag av Cancerfonden genomfört en studie med syftet att kartlägga bemanningssituationen på Sveriges samtliga 18 onkologikliniker. Undersökningen, som är utförd inom ramen för Cancerfondsrapporten 2017, är baserad på en webbenkät ställd till verksamhetscheferna och svarsfrekvensen är 100 procent.

Läs även vår debattartikel "Landstingen klarar inte cancervårdens utmaningar".  

Visa fler