Nyheter
Publicerad
10 feb 2017
Författare
Lotta Fredholm
Mikael Björnstedt, professor i patologi vid KI. Foto: Stefan Zimmerman.

Selen kan slå mot obotliga tumörer

Vid lungcancer kan tumörcellerna utveckla motståndskraft mot cytostatika, något som gör att behandlingen inte hjälper. Nu undersöker svenska forskare om det går att angripa tumörerna med spårämnet selen.

Patienter med lungcancer där tumörcellerna utvecklar motståndskraft mot befintlig behandling har dålig prognos. Därför krävs nya sätt att angripa tumörerna och Mikael Björnstedt, professor i patologi vid Karolinska Institutet, är en av de som forskar om nya behandlingar. Hans recept är att använda spårämnet selen, ett icke-metalliskt grundämne.

– Det har funnits massor av basforskning på bland annat odlade celler som visar att selen kan vara ett sätt att slå mot tumörceller, men vi är pionjärer när det gäller att testa detta hos människor, säger han.

År 2009 visade Mikael Björnstedt att tumörceller är mer känsliga mot selen, jämfört med normala celler.

– De egenskaper som gjorde lungcancerceller motståndskraftiga mot cytostatika gjorde dem däremot mer känsliga för selenets verkningar, säger han.

Utnyttjar cellernas pumpar

När en tumörcell blir motståndskraftig mot cytostatika försvarar den sig genom att bilda biologiska ”pumpar” på sin yta. Dessa skickar ut cytostatikan ur cellen så att cellen överlever. Mikael Björnstedt har upptäckt att pumparna också har en annan verkan – nämligen att selen lättare kan ta sig in i tumörcellerna.

När selen intas i låga doser, som via födan eller kosttillskott, är selen en så kallad antioxidant. I riktigt höga doser fungerar selen istället tvärtom och blir en pro-oxidant. Detta ligger bakom att selen kan se till att döda cancerceller.

– Väl inne i tumörcellen får selen cellen att drabbas av så kallad ”oxidativ stress”, där en effekt är att den slår på signalen för programmerad celldöd, säger han.

Eftersom tumörceller har flest pumpar drabbas de i högre grad än normala celler. Det öppnar för att selen skulle kunna användas som behandling i framtiden.

Stora doser selen i dropp

I den första studien fick lungcancerpatienterna dropp med selen i höga doser, över 200 milligram, kunde en patient få på tio dagar. Det kan jämföras med rekommenderat intag när man äter selen, 50 mikrogram per dag, vilket är fyrahundra gånger mindre mängd.

– Jag vill betona att selen är mycket giftigt och detta absolut inte är något man ska experimentera med själv, utan det krävs medicinsk övervakning. Dessutom var detta en klinisk studie och således ännu ingen etablerad behandling som man kan ge patienter utanför studien, säger Mikael Björnstedt.

Fler studier på gång

Studien var en så kallad fas I-studie, vilket innebär att man mäter vilka doser som går att ge, att selen är säkert och att det inte ger några allvarliga biverkningar.

– Däremot mäts inte effekten av behandlingen, men jag kan säga att resultaten var så pass lovande att vi vill gå vidare, säger han. 

I vår görs studien om. Då trappas doserna upp och forskarna ska även undersöka hur länge behandlingen ska pågå. Tanken är att halten av selen i blodet ska vara så hög att tumörceller påverkas optimalt.

Vänster: Odlade lungcancerceller efter att ha behandlats med selen i 24 timmar. Höger: Oormala celler. Det var lika täta cellodlingar från början, men många av tumörcellerna har genomgått programmerad celldöd. KÄLLA: Mikael Björnstedt.

– Men jag kan inte säga när det kan komma några resultat, sådana här saker tar tid, säger Mikael Björnstedt.

Om resultaten är i linje med vad de har sett hittills, krävs en studie där alla deltagare får den dos som provats ut. Då mäts också om behandlingen ger effekt, genom att avbilda tumörerna och se om de krymper.

– Det är kul och mycket stimulerande att kunna använda kunskaper från labbänken och parallellt undersöka deras kliniska nytta, säger han.

Att göra kostsamma, kliniska studier utan att något läkemedelsbolag är inblandat med ekonomiskt stöd är svårt och han lyfter här vikten av att få stöd från Cancerfonden.

– Jag är jätteglad för mitt anslag! Utan det skulle vi inte kunna göra en sådan här patientstudie, säger Mikael Björnstedt.


Studien publicerades i den vetenskaplig tidskiften Nutrients 2015. 

Mikael Björnstedts översiktsartikel om selen som cancerbehandling.

Visa fler