Nyheter
Publicerad
21 aug 2013
Författare
Lisa Jacobson

Hon utforskar bakteriernas roll – hot eller framtida bot?

På Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet, långt från sjukhus och patienter, studerar docent Helena Aro hur bakterier samspelar med mänskliga celler. Helena Aro är en av de många grundforskare som har anslag från Cancerfonden.

– Men du forskar ju om bakterier? Så brukar folk säga, de blir förvånade. Min forskning handlar inte om att bota cancer nu, men vi måste lära oss mer om vad som händer i cellerna. Jag är intresserad av hur bakterierna påverkar cellerna och celldelningen, säger Helena Aro.

Det är inte bara cancerframkallande ämnen som orsakar skador på cellerna som kan leda till cancer. Även långvariga infektioner kan göra det. HPV, viruset som kan orsaka både kondylom och livmoderhalscancer, är ett viktigt exempel. Magsårsbakterien Helicobacter pylori, som ökar risken för magsäckscancer, ett annat. Tidigare i år visade Helena Aro och hennes medarbetare i en studie att även gonokocker, bakterier som orsakar könssjukdomen gonorré, orsakar skador på arvsmassan (dna) i friska celler. Bland annat påverkas genen för proteinet p53, som är mycket viktigt i kroppens försvar mot cancer.

Helena Aro studerar också de mjölksyrabakterier, laktobaciller, som hör till normalfloran i mun, mag-tarmkanal, könsorgan och urinvägar. I maj publicerade hennes forskargrupp en studie som visar att vissa laktobaciller kan sakta ned celldelningen hos celler från livmoderhalstumörer, där celldelningen – som i alla tumörer – har löpt amok. Det finns också andra studier som tyder på att laktobaciller kan få tumörer att krympa.

– Kanske en mix av tre-fyra snälla bakterier skulle kunna bli ett komplement i behandlingen? Men det är bara visioner än så länge, vi måste lära oss mycket mer, säger Helena Aro.

Hennes forskning visar nämligen också att samspelet mellan mänskliga celler och mjölksyrabakterier är oerhört komplext. Vissa stammar kan alltså sakta ned celldelningen, medan andra kan fungera precis tvärtom.

– Det får mig att bli fundersam kring probiotika, produkter med massor av en enda slags mjölkbakterie. Det är vår unika blandning av snälla bakterier som är det fina, och som spelar en viktig roll för immunförsvaret – också mot tumörer, säger Helena Aro.

Du kan läsa mer om hennes forskning på universitetets hemsida.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler