Tony Hunter. Foto: Joe Belcovson, Salk Institute for Biological Studies. James P. Allison. Foto: The University of Texas MD Anderson Cancer Center
Nyheter
Publicerad
14 feb 2017
Författare
Pia Hellsing

Första Sjöbergpriset till framgångsrik grundforskning

Sjöbergpriset på 10 miljoner kronor går till de amerikanska forskarna Tony Hunter och James Allison för deras upptäckter kring immunterapi och målriktade läkemedel vid cancer. Det nyinstiftade priset kommer från en stor donation på två miljarder kronor från affärsmannen Bengt Sjöberg.

– Vi på Cancerfonden är väldigt glada över detta generösa pris till cancerforskningen där det ständigt sker viktiga framsteg. Det finns många utmaningar och alla tillskott är väldigt betydelsefulla och välkomna, säger professor Anna Karlsson som är Cancerfondens vetenskapliga sekreterare.

För två år sen bestämde sig Bengt Sjöberg för att skänka nästan hela sin förmögenhet till cancerforskning via den nybildade Sjöbergstiftelsen. Donationen på två miljarder kronor är den enskilt största i Sveriges historia och tanken är att priset årligen ska gå till en eller flera framstående cancerforskare.

Bengt Sjöbergs önskan var att göra skillnad för cancerforskningen och den behandlingsvård som möter cancerpatienter. Han ville att forskningsinsatserna skulle vara så kliniskt inriktade som möjligt för att snabbt komma till nytta för cancerdrabbade. Något som James Allisons och Tony Hunters upptäckter sannerligen har gjort.

– Det är glädjande att vi kan stimulera den framtida cancerforskningen genom att dela ut priset till två så framstående forskare. Deras upptäckter har lett till bättre cancerbehandling för tusentals människor och vi är stolta att kunna dela ut det första priset till dem, säger donatorns bror Ingemar Sjöberg som är ordförande i Sjöbergstiftelsen.


Pristagarnas upptäckter har gett upphov till två helt nya klasser av läkemedel, tyrosinkinashämmare (målriktade läkemedel) och checkpoint-blockader, som visat sig vara effektiva i behandlingen av många typer av cancer. Illustration: Johan Jarnestad

Målriktade läkemedel och immunterapi

Amerikanerna Tony Hunter och James Allison är verksamma och framgångsrika inom två olika forskningsfält – målriktade läkemedel och immunterapi.

Tony Hunter har upptäckt en viktig princip – en signalväg som styr cancercellernas tillväxt och delning. Forskningsfynd som banat väg för utvecklingen av en ny typ av cancerläkemedel, tyrosinkinashämmare, eller så kallade målriktade läkemedel som aktivt söker upp tumören och tillintetgör den. I dag finns 26 stycken olika läkemedel av denna sort som är godkända för klinisk användning.

– Jag är djupt hedrad över erkännandet att vara utsedd till mottagare av det första Sjöbergpriset. Det är mycket glädjande att vårt arbete med ett enkelt tumörvirus från kyckling i slutändan lett till nya och effektiva behandlingar av cancer, säger Tony Hunter.

Grundforskning kräver innovation

James Allison har utvecklat basobservationerna för immunterapi – ett forskningsområde som haft stora framgångar tack vare Allisons upptäckter. Immunterapi handlar om att en broms i immunsystemet hämmas vilket leder till att det blir överaktivt och attackerar cancercellerna. Upptäckterna har lett till nya läkemedel, så kallade check-pointblockader.

– Det är oerhört glädjande att grundforskning belönas och uppmärksammas. Den kräver en enorm envishet och innovationskraft och kan, som i detta fall, leda till helt nya behandlingsmetoder, säger Anna Karlsson.

Hon ser fram emot att Allissons och Hunters upptäckter på sikt utvecklas så att de kan användas till ännu fler cancerdiagnoser än i dag då de främst används vid behandling av lungcancer och malignt melanom.

Utdelningen av Sjöbergpriset sker den 31 mars på Kungliga Vetenskapsakademien. Den 30 mars håller pristagarna öppna föreläsningar på Karolinska Institutet.

Pia Hellsing

Forskningsredaktör

Visa fler