Per Uhlén forskar om en 3D-metod för cancerdiagnostik. Foto: Magnus Bergström & Nobuyuki Tanaka
Nyheter
Publicerad
2 nov 2017
Författare
Hanna Odelfors

3D-bilder ger mer träffsäker diagnos

En ny studie visar att en metod som ger tredimensionella bilder av tumörer kan ge fler patienter en mer pricksäker diagnos. Det ökar chanserna att välja rätt behandling.

För att ställa en cancerdiagnos används i dag vanliga ljusmikroskop som ger tvådimensionella bilder av tumörerna. Ett problem är att vissa strukturer inte går att avbilda med bara två dimensioner, vilket kan göra att diagnosen inte träffar helt rätt.

– I värsta fall leder det till att patienten får fel behandling, med onödigt lidande och sämre överlevnadschanser som följd, säger Per Uhlén, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Tumör analyseras i 3D-mikroskop

För att öka träffsäkerheten har han tillsammans med sina kolleger testat en mikroskopimetod som visar tumörvävnaden i tre dimensioner. Tekniken har tidigare bara använts inom grundforskning, men har nu förfinats så pass mycket att den skulle kunna tillämpas inom sjukvården.

– Den kan användas för alla typer av solida tumörer, det vill säga alla cancersjukdomar utom blodcancer, säger Per Uhlén, som får stöd från Cancerfonden för sin forskning.

Den tumörvävnad som ska analyseras görs först genomskinlig och studeras sedan i ett speciellt 3D-mikroskop. Genom att använda antikroppar kan vissa proteiner färgas och visualiseras med hög detaljrikedom. Per Uhlén och hans kollegor tittade till exempel närmare på blodkärlen inuti tumörerna, vilket kan ge information om hur aggressiva de är.  

Ökar chansen till rätt behandling

Forskarna har nu testat metoden på tumörprover från patienter med urinblåsecancer. Det visade sig att den med högre träffsäkerhet än tvådimensionella metoder kunde bestämma vilka tumörer som var muskeinvasiva, det vill säga växer in i omkringliggande vävnad. Något som är avgörande för om urinblåsan ska opereras bort eller inte.


3D-bilden visar det komplexa blodsystemet i urinblåsecancer. Tjocka blodkärl är färgade röda medan tunna blodkärl är färgade blå. Foto: Nobuyuki Tanaka

Forskarna prövade även metoden vid äggstockscancer, där den på ett säkrare sätt än ljusmikroskopi kunde avgöra om en tumör var resistent mot en viss typ av cytostatika. Det gör det i sin tur enklare att välja rätt behandling från början.

– Den ökade träffsäkerheten kan alltså betyda väldigt mycket för enskilda patienter. Men jag tror att 3D-metoden framför allt kommer att användas i svårdiagnosticerade fall. Tekniken är mer komplicerad och tar längre tid än dagens mikroskopi, som fortfarande fungerar bra hos majoriteten av cancerpatienterna. Men detta kan bli ett viktigt komplement, säger Per Uhlén.

Tekniken finns än så länge bara i Stockholm och Uppsala. Men Per Uhlén hoppas att läkare runtom i landet som vill ha hjälp med svårdiagnosticerade patienter kontaktar de forskare som har tillgång till metoden.

– Men målet är att detta sedan ska kunna användas ute på sjukhusen. Det borde vara rimligt redan inom några år när metoden förhoppningsvis utvecklats ännu mer så att den blivit enklare att använda. 

Metoden behöver utvärderas i sjukvården 

Anders Bergh är överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i patologi, det vill säga läran om hur sjukdomar diagnosticeras, vid Umeå universitet. Han tycker att 3D-metoden är intressant, men poängterar att den måste utvärderas i sjukvården.

– Man måste testa och se hos vilka patienter den skulle ge kompletterande och viktig information, och i vilka fall dagens ljusmikroskop räcker. Men den har stor potential att förbättra cancerdiagnostiken, säger Anders Bergh.

Stödet från Cancerfonden har enligt Per Uhlén varit avgörande för att kunna testa 3D-mikroskopin inom cancerdiagnostiken.

– Det kostar mycket att bedriva den här forskningen och all finansiering vi får in betyder enormt mycket. Utan stödet från Cancerfondens givare hade vår studie inte kunnat genomföras.


Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Biomedical Engineering   

Hanna Odelfors

Medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet

Visa fler