Döende cancerceller kan ge nya läkemedel

Med stöd av Cancerfonden har forskare tagit fram bättre metoder för att kunna skapa nya läkemedel. Verktyget kan nu alla forskare använda gratis.

Man och illustration av celler.
Roman Zubarev vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn/Colourbox

För att förstå hur ett läkemedel dödar cancerceller går det att analysera alla proteiner som cellen tillverkar just i kontakt med läkemedelsmolekylen. 

Forskarna får då en bild av vilka processer i cellen som molekylen påverkar och var effektiva cancerläkemedel slår till. Cancerfonden har bidragit med 1,8 miljoner kronor till projektet där svenska forskare har tagit fram ett bättre sätt att analysera proteinprofilerna. Verktyget ProTargetMiner, som omfattar både en databas och mjukvara, har skapats.

Vill hitta viktiga proteiner

Namnet står för att forskarna vill kartlägga målproteiner, alltså de proteiner som läkemedel påverkar för att få effekt. Bland tiotusentals olika proteiner ska forskarna hitta de som är påverkade i cancercellen. 

– De är guld värda, säger Roman Zubarev, professor i medicinsk proteomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Många sätt döda cancerceller

När forskarna studerade 60 kända cancerläkemedel såg de bland annat att det finns 13 olika sätt att döda cancerceller. Resultatet presenteras i en artikel i Nature Communications

Nu vill forskarna analysera hur proteinprofilen ser ut i cancerceller som just håller på att dö för att hitta nya målproteiner. Eftersom databasen behöver utökas är ProTargetMiner tillgängligt gratis via nätet.

– Vi vill hjälpa forskare världen över att testa andra läkemedel så att vi gemensamt kan bygga upp mer kunskap. Med mer exakt förståelse för hur cancerceller dör hoppas vi att det ska gå att ta fram nya cancerläkemedel, säger Roman Zubarev.