Cancerceller använder nobelprisad mekanism

Årets Nobelpris i medicin belönar upptäckter om hur celler anpassar sig till olika nivåer av syre. Även cancerceller använder samma mekanism för sin tillväxt. Kunskaperna skulle kunna leda till nya sätt att behandla cancer.

Man och snitt av celler.
Sven Påhlman, seniorprofessor i molekylär medicin vid Lunds universitet, forskar om syrebrist i tumörceller. Foto Karin Nordin.

Vi ställde några frågor till Sven Påhlman, seniorprofessor i molekylär medicin vid Lunds universitet, som själv forskar om syrebrist i tumörceller.

Hur anpassar sig celler till olika nivåer av syre?

– Blodkärlen transporterar syre till vävnaderna i kroppen och varenda cell i kroppen har förmågan att känna av variationer i syre.

Det är ett protein som heter HIF som hjälper cellen att anpassa sig efter hur mycket syre som finns i cellen. Finns det mycket syre bryts proteinet ner. Om det är ont om syre blockeras nedbrytningen och HIF anhopas. HIF kan då koppla ihop sig med andra proteiner och aktivera gener som leder till produktion av tillväxtfaktorer. De stimulerar i sin tur tillväxt av nya blodkärl.

Nobelpriset belönar forskarna som upptäckt den här mekanismen som är helt fundamental för cellernas funktion.

Vilken betydelse har upptäckten för cancer?

– Cancerceller i en aggressiv tumör delar sig så snabbt att de inte hinner bilda blodkärl som ska förse dem med syre. I många tumörer är det i princip alltid syrebrist och i förlängningen leder syrebrist till att de blodkärl som är nödvändiga för tumören växer till.

Cancerceller verkar också kunna vänja sig vid låga syrenivåer och kunna leva och växa i konstant syrebrist. Det gör att tumörerna håller sig mer omogna, de liknar stamceller och de får då lättare att sprida sig än celler som är väl syresatta.

Vilka upptäckter har du själv gjort på området?

– Jag minns när jag tittade på en bit av en tumör i mikroskop och för första gången såg att det fanns zoner inne i tumören där celler hade dött av sig själva. Vi antog att det berodde på syrebrist och undersökte cellerna mer noggrant. Då såg vi att celler som utsatts för syrebrist kom att likna stamceller. Dessa celler skiljer sig alltså från andra celler i samma tumör.

Det här är oerhört viktigt för att förstå varför en behandling inte alltid fungerar. Ett läkemedel som är inriktat på de vanliga tumörcellerna biter inte på tumörceller som är stamcellsliknande.

Kommer vi att få cancerläkemedel som är baserade på nobelprisupptäckten?

– Det skulle jag tro. Det finns molekyler som verkar på HIF och det är på gång att testa dem på människor med en viss typ av njurcancer. Det är mycket forskning kvar att göra innan det finns etablerade behandlingar, men det ser väldigt spännande ut.


Cancerfonden har bidragit till Sven Påhlmans forskning om hur cancerceller får syre. Tack för alla gåvor som gjorde forskningen möjlig!


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.