Anna Martling

Anna Martling blev ”Årets cancerforskare” 2021. Hon är professor vid Karolinska Institutet och forskar på tjock- och ändtarmscancer. Här berättar hon om sin forskning i vardagen. Texterna är ursprungligen publicerade på vår Instagram.

15 mars 2021

Alla kan drabbas – det var, är och förblir min drivkraft! 💕

Jag heter Anna Martling och det var med stor glädje och stolthet som jag tidigare i år tog emot priset som ”Årets cancerforskare” under tv-sändningen ”Tillsammans mot cancer”. Jag är professor vid Karolinska Institutet och forskar på tjock- och ändtarmscancer. Jag arbetar även som kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset där jag regelbundet möter patienter som drabbats av just tarmcancer.

Jag har fått förmånen att ta över Cancerfondens Instagramkonto under några dagar och vill då använda den möjligheten till att passa på att öka kunskapen om tjock-och ändtarmscancer.

Jag kommer också ta tillfället i akt att ge er en inblick i några av de frågor som vi just nu arbetar med för att ytterligare förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av patienter med tarmcancer. Jag hoppas att ni vill hänga med mig och mitt team i dagarna tre.

Varje år insjuknar nästan 7 000 personer i tjock- och ändtarmscancer. Majoriteten är över 65 år när de drabbas, men cirka fem procent är under 50 år. Vanliga symtom vid tarmcancer är till exempel ändrade avföringsvanor eller blod och slem i avföringen. Om du har nytillkomna symtom från tarmen, är det viktigt att du söker vård och blir utredd för detta. 


16 mars 2021

Ju tidigare tumören i tarmen upptäcks, desto bättre. Därför kommer flera regioner i Sverige att införa screening med syfte att upptäcka tjock- och ändtarmscancer i ett tidigt och botbart stadium. Detta räddar liv.

Screening för tjock- och ändtarmscancer innebär att man letar efter blod i avföringen hos personer mellan 60-74 år. De som har blod i avföringen kallas till vidare utredning med koloskopi det vill säga en kameraundersökning av tarmens insida.

Teamet på Karolinska Universitetssjukhuset arbetar varje dag, sju dagar i veckan, året om med att ta hand om patienter som insjuknat i tjock-och ändtarmscancer. 

Varje patient är unik och för att skräddarsy behandlingen diskuteras varje patient noggrant på en multidisciplinär team-konferens före, under och efter behandlingen.

Kirurgi är fortfarande den viktigaste åtgärden i botande syfte vid behandling, men ofta kombineras kirurgi med andra typer av cancerbehandlingar som strålning eller cellgifter.

Forskningssjuksköterskorna Hanna Rosén och Shahrzad Kordnejad håller koll.

Våra patienter tillfrågas ofta om att delta i forskningsstudier. Patienter som deltar i studier gör stora insatser för att bidra med ny kunskap och nya behandlingar. Våra forskningssköterskor håller koll och koordinerar olika aktiviteter inom dessa studier.

Förbereder inför koloskopi.

Koloskopi innebär att en kamera skickas in genom ändtarmsöppningen med hjälp av en slang. Då kan vi se bilder av tarmens insida på en bildskärm utanför patientens kropp. Här förbereder jag inför en sådan undersökning på sjukhuset.

Polyper som upptäcks med koloskopi.

Med koloskopi är det även möjligt att upptäcka förstadier till tarmcancer, så kallade polyper. Då kan de tas bort på ett tidigt stadium. 

Tack för idag!

/Anna Martling, Årets cancerforskare


17 mars 2021

Kan tillägg av en vanlig värktablett rädda liv? Just nu håller vi på att avsluta en stor nordisk forskningsstudie som heter ALASCCA. Patienter med tarmcancer är med i studien och om de har en särskild förändring i tumörens arvsmassa får de äta en vanlig värktablett, aspirin, i tillägg till annan behandling mot cancern.

Om cirka tre år kommer vi att ha resultaten från denna studie som kanske kan komma att ändra behandlingen för patienter med tarmcancer. Om det fungerar innebär det att patienterna får ta ett vanligt och mycket billigt läkemedel och det har i så fall potential att vara en behandling som många lätt kan använda.

I en annan viktig studie studerar vi möjligheten att med hjälp av ett vanligt blodprov kunna hitta tumörer tidigare. Med ett sådant blodtest kan det också bli möjligt att följa svaret på insatt behandling.

Detta kan komma att helt revolutionera behandlingen av tjock- och ändtarmscancer så att vi kan hitta tumörer tidigare men också bli ännu mer precisa i våra behandlingar. Jag är väldigt tacksam för de gåvor som ni skänker till Cancerfonden som innebär att jag och mitt team kan forska och driva de här studierna. 🙏🏻

Johan Lindberg, forskare.

Johan Lindberg och hans team, forskare på Karolinska Institutet, är centrala medarbetare och ansvarar för genanalyserna inom ALASCCA-studien.

För 30 år sedan fick var tredje patient med ändtarmscancer ett lokalt återfall. Tack vare forskningen är denna siffra nu under fem procent.

Varje enskild insats är viktig och tillsammans kan vi uträtta underverk. Tack för er tid och tack för mig! ❤️

/Anna Martling, Årets cancerforskare

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.