Bidra till Till minne av Maria Janedal

Välj belopp

Dina uppgifter

Välj betalsätt

Till minne av Maria Janedal

De har hittills samlat in 36950 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

350 kr