Bidra till Till minne av Maily Andersson

Välj belopp

Dina uppgifter

Välj betalsätt

Till minne av Maily Andersson

De har hittills samlat in 1900 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

350 kr