Bidra till Till minne av Lotta Hartzell

Välj belopp

Dina uppgifter

Välj betalsätt

Till minne av Lotta Hartzell

De har hittills samlat in 5140 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

350 kr