Bidra till Moderaterna - Insamling till minne av Henrik Ripa

Välj belopp

Dina uppgifter

Välj betalsätt

Moderaterna - Insamling till minne av Henrik Ripa

De har hittills samlat in 35600 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

350 kr