Bidra till Jenny Hed´s Minnesfond

Hur ofta vill du ge?

Hur mycket vill du ge?

Visste du att om du ger minst 200 kr kan du ha rätt till skatteavdrag?Så funkar det

Välj betalsätt

Jenny Hed´s Minnesfond

De har hittills samlat in 75500 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

150 kr