Skänk till "Annas halvmara mot bröstcancer"

Din gåva ger oss möjlighet att finansiera den främsta cancerforskningen i Sverige. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

350
kr

Dina kontaktuppgifter

För skatteavdrag på din gåva är personnummer obligatoriskt.

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDCCCC)
Vi hämtar och sparar dina folkbokförda uppgifter.
E-post
Bekräftelse för din betalning skickas via e-post.
Läs om Cancerfondens insamlingspolicy här.

Välj betalsätt

Ditt telefonnummer
Telefonnumret måste vara kopplat till Swish.