Bidra till Till minne av Anne-Christine Lindh-Hallgren. Min mamma och Alice mormor i himlen.

Välj belopp

Dina uppgifter

Välj betalsätt

Till minne av Anne-Christine Lindh-Hallgren. Min mamma och Alice mormor i himlen.

De har hittills samlat in 61500 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

350 kr