Bidra till 1 kr/km

Hur ofta vill du ge?

Hur mycket vill du ge?

Visste du att om du ger minst 200 kr kan du ha rätt till skatteavdrag?Så funkar det

Välj betalsätt

1 kr/km

De har hittills samlat in 108744 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

150 kr