Så här minns jag
Johny Sjöberg

Beskriv ditt minne

Välj en bild
Välj bild
Skriv ditt minne eller din hälsning
Skriv här
Namn som syns vid minnet/hälsningen
Ditt/Era namn
Lämna tomt om du/ni vill vara anonyma
Tänd ett ljus
Bidra till minnessidan varje månad. Du stöttar då den livsviktiga forskningen och får ett fint ljus på ditt minne. Du väljer belopp och betalsätt senare.

Dina kontaktuppgifter

Välj belopp

Välj betalsätt