Bli företagsvän

Som företagsvän bidrar ni som företag med finansiering i en viktig samhällsfråga samtidigt som ni visar engagemang både internt och externt.

Välj paket

Grund
Lilla
Mellan
Stora

20 000 kr

Mellan marknadspaketet

Allt som ingår i de mindre paketen samt en annons i Rädda Livet och exponering på Cancerfondens webbplats.

Betalsätt

Betalkort
Faktura
Internetbank
CVC-koden är tre siffror som du hittar på baksidan av ditt kort.

Kontaktuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy
För att kunna hantera din gåva och informera om Cancerfonden och svensk cancerforskning lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.