Uppmaning inför EU-valet: Sveriges framtida EU-parlamentariker behöver säkerställa att cancerfrågan är i fortsatt i fokus

I en gemensam skrivelse uppmanar Cancerfonden, Ung Cancer, Barncancerfonden och CancerRehabFonden de svenska kandidaterna till EU-parlamentet att driva på för att cancerområdet och EU:s gemensamma cancerplan fortsätter att prioriteras under kommande mandatperiod.

Sara Johansson, intressepolitisk chef, Cancerfonden
Sara Johansson, intressepolitisk chef, Cancerfonden

Europa har idag en tiondel av världens befolkning, men en fjärdedel av världens cancerfall. Utan kraftfulla åtgärder väntas cancerfallen öka med 24 procent fram till 2035 och därmed bli den vanligaste dödsorsaken i EU.   

– Den nuvarande EU-kommissionen har gjort ett gediget arbete med att ta fram EU:s gemensamma cancerplan där tydliga visioner och mål finns definierade. Nu krävs handlingskraft och här spelar de framtida EU-parlamentarikerna en central roll. Än så länge ser vi dock inte att någon av de svenska kandidaterna till EU-parlamentet driver de här frågorna i den utsträckning som krävs och därför vill vi belysa den viktiga kopplingen mellan det EU-gemensamma arbetet mot cancer och Sveriges insatser på nationell nivå, säger Sara Johansson, intressepolitisk chef på Cancerfonden.  
 
I skrivelsen lyfts fyra exempel på insatser som sker inom EU och där de svenska patienterna skulle gynnas av ett fortsatt starkt samarbete på EU-nivå.  

  • Gemensamma regleringar inom det förebyggande arbetet 

  • Samarbete för att möjliggöra att fler cancerfall upptäcks tidigt och därmed att fler kan botas 

  • Kunskapsutbyte för att minska ojämlikheter 

  • Gemensamma satsningar för att människor som drabbas av cancer ska kunna leva väl under och efter en cancerbehandling 

– Vi som står bakom skrivelsen och arbetar med de här frågorna dagligen bistår gärna med vår kunskap och fakta för att de svenska EU-parlamentarikerna och EU-kommissionen ska kunna fortsätta driva på arbetet och säkerställa att cancer, som berör oss alla, står fortsatt högt upp på den EU-gemensamma agendan, säger Sara Johansson. 

Läs mer och ladda ner brevet i sin helhet här. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.