Tre gånger fler cancerfall till följd av rökning hos lågutbildade än högutbildade

Rökning orsakar tre gånger så många cancerfall hos personer med kort utbildning än personer med lång utbildning. Det visar nya siffror som Cancerfonden presenterar idag tillsammans med förslag på hur Sverige kan bli tobaksfritt till 2040.

Foto: Scandinav/pressbild
Foto: Scandinav/pressbild

Rökning är den främsta påverkbara riskfaktorn för cancer och orsakar 4500 cancerfall per år i Sverige. På uppdrag av Cancerfonden har Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi för första gången tittat på skillnader i rökning och cancerfall i relation till utbildning. Siffrorna visar att rökning orsakar tre gånger så många cancerfall hos personer med kort utbildning jämfört med de med längre utbildning. Bland de med förgymnasial utbildning står rökning för 9 procent av alla cancerfall, jämfört med 3 procent bland personer med eftergymnasial utbildning.

– I Sverige tror vi gärna att vi är i mål när det kommer till att minska antalet rökare. Men det är bara en bekväm illusion, sanningen är att vi har stora grupper som är långt ifrån att klassas som rökfria. Konsekvensen av det syns tydligt i de här siffrorna, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Ett tobaksfritt Sverige
Samtidigt visar forskning att användandet av snus och e-cigaretter ökar risken för tobaksrökning. Och i Sverige finns en negativ trend i användandet av vitt snus och e-cigaretter bland barn och unga. Till exempel har andelen 15-åriga flickor som uppger att de prövat vitt snus ökat från 7 till 27 procent på fyra år, och 34 procent uppger att de prövat e-cigaretter, enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Cancerfonden delar därför EU:s ambition om att Sverige bör vara tobaksfritt till år 2040.

– Vi ser nu framväxten av en ny generation nikotinberoende till följd av nya tobaks- och nikotinprodukter. Trots att vi vet att det leder till hälsoproblem och kan bidra till cancer, hjärt-kärlsjukdom och psykisk ohälsa så är det en industri som tillåts blomstra, säger Ulrika Årehed Kågström.

I en ny färdplan presenterar Cancerfonden de politiska beslut som krävs för ett tobaksfritt 2040. Det handlar om bland annat höjd skatt, neutrala paket och förbud mot smaksättning.

– Det finns politiska åtgärder med potential att skydda hela generationer och grupper från framtida ohälsa genom att få ner bruket av tobak och nikotin. Genom den här färdplanen vill vi duka bordet och peka ut en tydlig riktning för våra politiker, säger Ulrika Årehed Kågström.

Se hela färdplanen här.

Fakta: rökning i Sverige

  • I Sverige är i snitt 6 procent av befolkningen dagligrökare, men skillnaderna är stora.
  • I snitt är 2 procent av de med eftergymnasial utbildning dagligrökare. Motsvarande siffra för personer med förgymnasial utbildning är 12 procent.
  • Bland de med förgymnasial utbildning står rökning för 9 procent av alla cancerfall. Bland personer med eftergymnasial utbildning står rökning för cirka 3 procent av alla cancerfall.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.