Forskningsprojekt i Lund ska undersöka det exakta sambandet mellan cancer, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar

Forskaren Tanja Stocks vid Lunds universitet tilldelas tre miljoner kronor från Cancerfonden för att leda en forskargrupp som ska undersöka sambandet mellan fetma, metabol ohälsa och risken att dö i cancer.

Malin Sund, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd. Foto: Albin Håkansson
Malin Sund, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd. Foto: Albin Håkansson

Forskaren Tanja Stocks vid Lunds universitet tilldelas tre miljoner kronor från Cancerfonden för att leda en forskargrupp som ska undersöka sambandet mellan fetma, metabol ohälsa och risken att dö i cancer.  

Tanja Stocks forskningsgrupp ska analysera miljontals svenskars vikt och längd, viktförändringar och deras utveckling av kardiometabola sjukdomar som hypertoni, typ 2 diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, för att sedan analysera sambandet med risken att utveckla cancer och avlida till följd av cancer. 

– Vi kommer använda oss av data från svenska forskningsregister och nationella register, inklusive cancerregistret. Det är verkligen en guldkälla för oss forskare som gör att vi kan kartlägga dessa samband på ett robust sätt, säger Tanja Stocks, forskare vid Lunds universitet 

Fetma och övervikt är kopplat till en ökad risk för 13 vanliga cancerformer. Samtidigt finns det lite kunskap om sambandet mellan fetma och ovanligare cancerformer, och sambandet mellan fetma, kardiovaskulär ohälsa och risken att utveckla cancer.

– Vi fokuserar särskilt på potentiellt fetmarelaterade cancerformer, särskilt de ovanligare varianterna. Vi undersöker också om viktökning i viss vuxenålder ökar cancerrisken och om övervikt och fetma utan koppling till kardiometabol sjukdom också är förknippat med ökad cancerrisk, förklarar Tanja Stocks, forskare vid Lunds universitet.  

Målet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för hur livsstilsfaktorer, relaterade till fetma och metabol hälsa, påverkar risken för cancer. Genom att förstå vilka former av cancer som kan förebyggas genom att adressera fetma eller metabol ohälsa kan vården bli bättre på att förebygga cancer och förbättra hälsan hos individer genom tidig intervention och livsstilsförändringar.  

Tack vara generösa donationer från privatpersoner och företag kan Cancerfonden varje år dela ut 100-tals miljoner kronor till forskning. I år delas totalt 740 miljoner kronor ut. Totalt är det 13 lärosäten i Sverige vars forskare får dela på årets medel från Cancerfonden.

– Jag är otroligt glad att vi kan dela ut hela 740 miljoner kronor. Det här har varit ett år präglat av många svåra omvärldshändelser som drabbat hela samhällen och privatpersoner. Mitt i detta har ändå människor fortsatt ge sitt stöd för att svensk cancerforskning ska kunna fortsätta och det är tack vare deras gåvor vi nu kan stötta de mest lovande forskningsprojekten, säger Malin Sund, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.