Cancerfonden välkomnar budgetsatsning på mer jämlik cancervård

Regeringen föreslog igår en satsning på cancervården om ytterligare 500 miljoner kronor per år från 2024 till och med 2026. Cancerfonden ser positivt på satsningen då den bland annat syftar till att utjämna de regionala skillnaderna vad gäller jämlik tillgång till cancervård.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Igår presenterade regeringen en budgetsatsning på ytterligare 500 miljoner kronor årligen till cancervården 2024–2026. Då det finns alltför stora regionala skillnader i cancervården idag välkomnar Cancerfonden regeringens satsning som innebär ökade möjligheter till jämlik hälsa och cancervård. 

Deltagandet i screeningprogram för tidig upptäckt, tillgång till vård och vilka rehabiliterande insatser som erbjuds efter en cancerbehandling ser olika ut beroende på var i landet man bor och en rad olika socioekonomiska förutsättningar. Det är inte värdigt ett land som Sverige som generellt kan vara stolta över en vård i världsklass. 

Cancerfonden ser att det är prioriterat att satsningen tar fokus på att utjämna ojämlikheter så att cancervården kommer alla till del och på lika villkor, utan att bostadsort och inkomstnivå påverkar chansen att bli frisk från cancer. Utöver detta är förhoppningen att satsningen såväl som den nya nationella cancerstrategin tar hänsyn till hela vårdkedjan, från prevention och tidig upptäckt till vård och rehabilitering. 

– Regeringens satsning är relevant mot bakgrund av den kommande uppdateringen av den nationella cancerstrategin. Med en förväntad ökning av cancerfall till 100 000 årligen år 2040, måste vi agera nu för att minska de påverkbara riskfaktorerna och därmed minska belastningen på samhället och vården. Vår förhoppning är att preventionsarbetet fångas upp i regeringens aviserade budgetsatsning men även återspeglas i den kommande cancerstrategin för att adressera denna växande utmaning, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Cancerfonden besöker alla Sveriges regioner under året för att diskutera förbättringar inom cancervården. Det är tydligt att regionerna befinner sig i ett ekonomiskt pressat läge samtidigt som det råder brist på vårdpersonal inom cancervården.

– Vi kommer noggrant följa att regionernas ekonomiska läge inte påverkar tillgången till, och kvaliteten på cancervården, och att regeringen bidrar till att ge regionerna förutsättningar att erbjuda högkvalitativ cancervård, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.