Cancerfonden positiva till Folkhälsomyndighetens bedömning av HPV-vaccination till fler grupper

Igår presenterade Folkhälsomyndigheten en ny utredning om HPV-vaccination i grupper som hittills inte erbjudits detta vaccin på ett organiserat sätt. Grupperna inkluderar pojkar och män, män som har sex med män (MSM) samt transpersoner och personer som lever med hiv.

Myndighetens utredning visar att vaccination mot HPV (humant papillom virus) av personer till och med 26 års ålder i dessa grupper kan förväntas ha positiva hälsoeffekter till en rimlig kostnad.  

– Äntligen säger vi på Cancerfonden! Vi är mycket positiva till att Folkhälsomyndigheten ser ett behov att vaccinera mot HPV i fler grupper. Det gör att vi kan förebygga fler cancerfall som orsakas av HPV-viruset och skydda vissa riskgrupper från cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Varje år orsakar HPV-viruset omkring 1 100 cancerfall hos både kvinnor och män i Sverige. Av dessa är cirka 500 fall livmoderhalscancer, men HPV-viruset kan även öka risken för andra cancerformer som cancer i penis, svalg, vulva och anus.

Just nu pågår en riksomfattande satsning i samtliga landets 21 regioner där kvinnor födda 1994-1999 erbjuds gratis vaccin mot HPV. Detta eftersom den här åldersgruppen bedöms löpa särskilt hög risk att smittas av viruset, som sprids genom sexuella kontakter. Om 70 procent av kvinnorna inom detta åldersspann vaccinerar sig under 2024 kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas redan 2027.  

– Den riktade satsning som nu görs för att erbjuda kvinnor födda 1994-1999 catch-up-vaccination mot HPV är mycket viktig och det finns många lärdomar att dra därifrån. På samma sätt som för alla de kvinnor som redan omfattas av catch-up-studien kommer det behövas riktade insatser från regionerna för att se till att pojkar och män vaccinerar sig, fortsätter Ulrika Årehed Kågström. 

Regionerna bär viktigt ansvar 
I nuläget ser det ut som att de flesta regionerna kommer att missa målet om 70 procent vaccinerade kvinnor i målgruppen 94-99 till slutet av 2024, vilket gör att utrotningen av livmoderhalscancer riskerar att ta längre tid. 

Cancerfondens bedömning är att samtliga sjukvårdsregioner, inte minst storstadsregionerna, måste se till att nå ut till de grupper som deltar i lägre utsträckning och säkerställa att alla som är aktuella för catch up-vaccination går och vaccinerar sig. Till exempel genom att tillhandahålla många tider och enkel ombokning, genomföra en kunskapshöjande kampanj om HPV och cancer, vaccinera på stora arbetsplatser och universitet samt tillhandahålla vaccination på flera platser eller via mobila team (vaccinationsbussar).  

Utredningsunderlaget som Folkhälsomyndigheten presenterade den 3 juni är i sig inte rekommendation till regionerna eller till allmänheten, men Folkhälsomyndigheten bereder rekommendationer för vaccination som är i linje med utredningens slutsatser. Preliminärt kan dessa komma att publiceras under hösten 2024.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.