Cancerfonden arrangerar konferens för sjuksköterskor om de senaste framstegen inom omvårdnadsforskning

Nästan all omvårdnad av cancerpatienter görs idag av sjuksköterskor, men det är en yrkeskategori som ofta har sämre förutsättningar för kompetensutveckling. Därför arrangerar Cancerfonden nu en kostnadsfri konferens för sjuksköterskor med syftet att sprida forskningsresultat och inspirera till implementering av den senaste forskningen i vården.

Annika Cederholm, sakkunig inom palliativ vård, foto: Cancerfonden
Annika Cederholm, sakkunig inom palliativ vård, foto: Cancerfonden

– Framstegen inom cancerforskningen har gått så otroligt fort. Idag överlever allt fler och den palliativa vården utvecklas snabbt. Nu vill vi att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att ta del av den utvecklingen, så att forskningsresultat snabbare når ut till patienter och närstående och att resultaten faktiskt används i vården, säger Annika Cederholm, sjuksköterska och sakkunnig inom palliativ vård hos Cancerfonden

Under dagen kommer inbjudna talare bland annat att prata om vikten av en individualiserad cancerprocess, träning under cytostatikabehandling, sexuell hälsa och att möta närstående till svårt sjuka personer.  

– I omvårdnadsforskningen står patientens och de närståendes livskvalitet i fokus och där är varje sjuksköterskas arbete helt avgörande för att deras vardag och liv ska fungera så bra som möjligt, fortsätter Annika Cederholm.

Förutom föreläsningar kommer organisationer, myndigheter och föreningar finnas på plats, och ett forskarbord där omvårdnadsforskare samlas för att möta deltagare under dagen. Konferensen är en del av Cancerfondens arbete för att nå ett övergripande mål till 2030 om att alla som lever med och efter en cancersjukdom ska ha en god livskvalitet. I det arbetet inkluderas också närstående.

Konferensen arrangeras i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Journalister är välkomna att delta på plats. 

Mer information och fullständigt program finns här.

Datum: Konferens äger rum den 29 november 2023

Tid: 9.00-16.30 

Plats: Hotell Clarion Sign i Stockholm. Adress: Östra Järnvägsgatan 35


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.