38 cancerforskare får dela på 103 miljoner kronor

En av forskarna som får finansiering är Marike Gabrielson vid Karolinska institutet. Hon forskar på hur man kan minska biverkningarna av tamoxifen, ett östrogenhämmande läkemedel som används för att behandla bröstcancer.

Marike Gabrielson. Foto: Karolinska institutet
Marike Gabrielson. Foto: Karolinska institutet

Tamoxifen, ett östrogenhämmande läkemedel, har varit en hörnsten i behandlingen av hormonrelaterad bröstcancer i närmare femtio år. Trots dess effektivitet lider dock många kvinnor av svåra biverkningar, och nära hälften avbryter sin behandling i förtid, vilket ökar risken för återfall och försämrar deras chanser till överlevnad.  

— Att äta tamoxifen kan vara jättetufft med klimakterieliknande biverkningar som kraftiga vallningar, sömnbrist, torra slemhinnor, och det är därför så många avbryter behandlingen i förtid. Jag vill ta fram en mer individanpassad behandling med tamoxifen så att det blir mindre biverkningar och förhoppningsvis färre som avbryter sin behandling, säger Marike Gabrielson, docent vid Karolinska institutet 

Marike Gabrielson tilldelas 3,9 miljoner kronor fördelat över 3 år, med möjlighet till förlängning för ytterligare en treårsperiod, för att kunna bedriva sin forskning på hur behandling med tamoxifen kan individanpassas. I en klinisk studie ska hon testa om individanpassad dosering av tamoxifen förbättrar följsamheten och effekten av behandlingen.

— Trots att detta läkemedel har funnits i 50 år så får alla patienter idag samma dos, vi behöver lämna dagens one size fits all-behandling med tamoxifen till förmån för en mer skräddarsydd behandling. Kan vi göra det så kan vi rädda liv och göra behandlingen mycket mer skonsam för tiotusentals kvinnor, säger Marike Gabrielson 

Utöver att justera doseringen av tamoxifen kommer Marike Gabrielsons forskning också att utforska om analysmodeller och olika biomarkörer kan användas för att förutse vilka patienter som riskerar att få mycket biverkningar och därmed riskerar att avbryta sin behandling i förtid.  

Cancerfondens forskningsfinansiering 

Varje år finansierar Cancerfonden ett flertal forskartjänster. Forskarna som får anslag är både yngre forskare samt mer seniora forskare som befinner sig på olika nivåer inom sin karriär, och de verkar inom en rad specialområden. Flera av dessa tjänster gör det möjligt för forskaren att kombinera klinisk verksamhet med forskning. I år finansieras sammanlagt 38 forskartjänster för 103 miljoner kronor.  

Åtta av forskarna som nu får sina tjänster finansierade är specialiserade inom vårdforskning, en del av en storsatsning från Cancerfonden. Vårdforskning handlar om att höja patienters livskvalitet både under och efter behandling. 

— I takt med att allt fler överlever cancer ökar också behovet av vårdforskning så att så många som möjligt kan leva ett bra liv med eller efter en cancer. Vi är därför mycket glada att kunna göra denna satsning och kommer att fortsätta att satsa inom det här området framöver, säger Malin Sund, forskningsnämndens ordförande. 

Vårdforskningen som nu beviljas pengar handlar bland annat om psykosocialt stöd vid cancer, träning under behandling och socioekonomiska skillnader hos canceröverlevare. 

Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde 3 en av 10. Idag överlever 7 av 10. 

— Forskningen om cancer går framåt och vi har idag utvecklat metoder som för bara några år sedan kändes som ren science fiction. Det här innebär att fler människor botas från sin cancer idag. Men trots alla framsteg så dör det fortfarande 23 000 människor i cancer varje år så det finns mycket kvar för forskningen att göra, säger Malin Sund ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Så fördelas årets forskartjänster per lärosäte 

Karolinska institutet: 23 forskare  

Uppsala universitet:  7 forskare 

Lunds universitet: 5 forskare  

Umeå universitet: 2 forskare  

Linköpings universitet: 1 forskare  

Här finns en fullständig lista över samtliga forskare som beviljats medel (https://www.cancerfonden.se/forskning/for-forskare/samtliga-anslagsbeslut) 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.