Får det lov att vara en flamingo?

I många butiker har väggen bakom kassan reserverats för tobak. Den bästa platsen marknadsför den mest ohälsosamma produkten. Under tre dagar testade Lisebergs kiosk tillsammans med Cancerfonden, Hjärt- Lungfonden och A Non Smoking Generation vad som hände om tobaken byttes ut mot något oväntat.

– Jag tycker verkligen att det var kul att delta i det här projektet som känns så viktigt. Vi fick bara positiva reaktioner när tobaken ersattes av något annat roligt. Det var mycket skratt och glada kommentarer, säger Naofal Ouazzani, delägare i Lisebergs kiosk i Älvsjö, söder om Stockholm.

Exponering påverkar unga

För att visa hur stor påverkan exponeringen av produkter bakom kassan har provade Lisebergs kiosk att under tre dagar byta ut tobaksprodukterna bakom disken mot något annat roligt. Syftet med testet, som är en del i kampanjen Tobaksfria barn, var att undersöka och tydliggöra hur butiksexponering påverkar och lockar unga till köp. 

– När man kommer in i en tobaksaffär förväntar man sig att se tobak bakom kassan. Men när kunderna istället möttes av frukt, hattar och flamingos blev de väldigt överraskade. Om vi kan vara med och bidra till att färre börjar röka och snusa skulle det kännas fantastiskt, säger Naofal Ouazzani. 

De allra flesta börjar röka i ung ålder, nio av tio rökare börjar innan de fyllt 18 år. Forskning visar att exponering av tobak i butik lockar unga till rökning. Detta framgår i regeringens slutbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk”.

– Det är så etablerat att tobaken ska placeras bakom kassan. Men det betyder ju inte att vi måste göra så. Efter att ha testat att ha tobaken på en mindre central plats känner jag att jag vill fortsätta med det, säger Sofie Westman, delägare i Lisebergs kiosk.

Bara positiva reaktioner

Ett exponeringsförbud innebär att tobaksprodukter flyttas från väggen bakom kassan till stängda skåp eller lådor. Denna förändring är avgörande för att färre barn och unga ska lockas att börja använda tobak. Studier från Norge och Island, som redan infört exponeringsförbud, visar att regleringen påverkar ungas attityd till tobak och minskar deras vilja att testa. Andra länder som inför exponeringsförbud är till exempel Kanada, Ryssland, Storbritannien och Thailand.

– Jag har bara hört positiva reaktioner från våra kunder. De tyckte att det var kul med nytänk och har frågat om vi inte ska fortsätta ha andra produkter bakom kassan. Det känns som att det här projektet blev något som alla kunde prata om. Alla känner vi någon som drabbats av cancer och det är värdelöst att tobaken ska få ta en sådan central plats i butiken, säger Fredrik Brodén, också delägare i Lisebergs kiosk.

Senaste nyheterna