Dramatisk ökning av cancer till 2040

Varje år ökar antalet personer som får cancer. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. 2014 var första året som fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked i Sverige. Det visar en prognos som Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsammans med Cancerfonden.

 – Att cancerfallen ökar beror på att vi blir fler och äldre. Vården blir också allt bättre på att upptäcka cancer till exempel genom effektiva screeningprogram. En annan viktig faktor bakom ökningen har vi faktiskt möjlighet att påverka nämligen vår livsstil – vi vet att en tredjedel av all cancer går att förebygga, säger Jan Zedenius, chefsläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Jan Zedenius

Prognosen är uppdelad i två delar. Den första delen omfattar en uppskattning av hur många personer som kommer att få en cancerdiagnos under en viss tidsperiod, i det här fallet under år 2040. Denna så kallade incidens bygger på hur insjuknandet i all cancer har sett ut under åren 2003-2013. Trenden som man har kunnat se under dessa år har sedan dragits fram i tid och sammankopplats med förväntad befolkningsökning och den pågående förändringen av ålderspyramiden. År 2040 beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos.

Den andra delen av prognosen visar hur många individer som vid ett givet tillfälle lever med en cancerdiagnos, så kallad prevalens. Prevalensprognosen bygger på det förväntade sammanlagda antalet cancerfall under en tio-årsperiod bakåt i tiden. De faktorer som påverkar prevalensen är befolkningsmängden, det vill säga hur många som riskerar att bli sjuka, befolkningens åldersfördelning – ju äldre befolkningen blir desto större risk att få cancer – samt antalet insjuknade och chansen att överleva sjukdomen.

Beräkningen visar att fler kommer att leva med cancer. Enligt prognosen beräknas ungefär 640 000 personer leva med en cancerdiagnos som de fått under de senaste tio åren. Det är drygt en fördubbling jämfört med i dag.

– Forskningen leder till att vi vet mer och mer om varje tumörform, behandlingar skräddarsys och blir allt effektivare. För många cancerdiagnoser kommer detta att innebära att fler blir botade eller lever länge med en kronisk cancer. Det ger hopp, säger Jan Zedenius.

Alla former av cancer kommer inte att öka lika mycket. Malignt melanom och andra former av hudcancer spås öka mest. 2040 uppskattas omkring 6 400 kvinnor insjukna i malignt melanom, det är fyra gånger så många jämfört med 2013. För män är motsvarande utveckling fem gånger så många, omkring 7 600 nya fall.

– Eftersom hudcancer står för en markant del av ökningen är det oerhört viktigt att vi jobbar med att bryta våra osunda solvanor, säger Jan Zedenius.

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom en hälsosam livsstil. Viktiga faktorer för att minska risken är att inte röka, vara försiktig i solen, dricka måttligt eller avstå alkohol, vardagsmotionera samt äta en hälsosam kost.

Läs mer om hur du kan minska risken för cancer här

Prognosen om insjuknande i cancer är framtagen av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Cancerfonden. Beräkningarna är gjorda av Magnus Stenbeck, docent på Folkhälsomyndigheten.