Insamlingar

1 000 kr av 3 000 kr

Änglaskär

Detta år tillägnas insamlingen alla oss som kämpar mot cancern i samarbete med Angelica Amazonas Weijland som har skrivit en bok o

851 462 kr av 850 000 kr

Golfare mot Cancer

En frivillig gåva från oss golfare. Vi skänker frivilligt pengar vid birdie, Eagle, albatross och Hio.

1 100 kr av 10 000 kr

Till minne av Bertil & Anita

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbe te betyder mycket. Jag förlorade mina föräldrar, mina barn sina m

200 kr av 5 000 kr

m4 stödjer kampen mot cancer

Med stort hjärta och ett genuint medarbetarfokus arbetar vi mot v år vision att bli ”Den odiskutabelt bästa arbetsgivaren i Sverige

6 850 kr av 1 000 kr

DRAGICALOPPET

DRAGICALOPPET- rör på fläsket.

1 150 kr av 3 000 kr

Lev nu dö sen

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en gåva så att fler över

1 200 kr

PINK ARMY

My sister is currently going through chemotherapy. She was diagno sed with stage 2 breast cancer mid July as the cancer has extende

2 051 kr av 5 000 kr

PPWL against cancer 2022

This is PPWL's collection for cancer research. It will be open during October-November 2022.

6 050 kr av 100 000 kr

Stanley Sjöstedt

Till minne av våran älskade pappa/make/bror/vän startar vi en insamling till Cancerfonden.

1 100 kr av 10 000 kr

Office Depot 2022 insamling

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år me d syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap

5 000 kr av 5 000 kr

Jan och Ylva 50

Vi har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Vi hoppas du vill ge en gåva så att fler överle

4 710 kr av 30 000 kr

Makrill Längs Västkusten

Makrill Längs Västkusten har startat en insamling till Cancerfond en för att deras arbete betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en