Insamlingar

450 kr av 3 000 kr

Lev nu dö sen

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en gåva så att fler över

1 100 kr av 10 000 kr

Office Depot 2022 insamling

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år me d syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap

1 951 kr av 5 000 kr

PPWL against cancer 2022

This is PPWL's collection for cancer research. It will be open during October-November 2022.

5 000 kr av 5 000 kr

Jan och Ylva 50

Vi har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Vi hoppas du vill ge en gåva så att fler överle

4 710 kr av 30 000 kr

Makrill Längs Västkusten

Makrill Längs Västkusten har startat en insamling till Cancerfond en för att deras arbete betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en

15 900 kr av 1 500 kr

Elisabeth & Veronica

Alltid, finns det en närstående som har cancer. Så känns det. Fle ra har behandlats och är friska. Medan det för andra inte finns n

200 kr av 3 000 kr

Rosa månad på ICA Mimer - Tillsammans mot Cancer

Vi har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Vi hoppas du vill ge en gåva så att fler överle

500 kr av 3 000 kr

Änglaskär

Detta år tillägnas insamlingen alla oss som kämpar mot cancern i samarbete med Angelica Amazonas Weijland som har skrivit en bok o

851 442 kr av 850 000 kr

Golfare mot Cancer

En frivillig gåva från oss golfare. Vi skänker frivilligt pengar vid birdie, Eagle, albatross och Hio.

1 000 kr av 10 000 kr

Till minne av Bertil & Anita

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbe te betyder mycket. Jag förlorade mina föräldrar, mina barn sina m

1 000 kr av 3 000 kr

Änglaskär

Jag har startat en insamling till Cancerfonden då det ligger mig varmt om hjärtat att kunna bidra till att forskningen går framåt.

754 505 kr av 491 451 kr

Änglar mot cancer

Änglar mot cancer” har funnits sedan juni 2017 och startades på i nitiativet av Petra då Lisa blev sjuk. Sedan start har vi drivit