Insamlingar

1 100 kr

Benny Billqvist

Idag, den 22 september 2020, skulle pappa ha fyllt 75 år. Det sat te cancern stopp för för tio år sedan. Han var ett stort fan av m

105 650 kr

Spring för Thomas

Min pappa fick besked om cancer hösten 2019 och gick tyvärr bort hösten 2020.

2 500 kr av 10 000 kr

Till Ulf Söderbergs minne Kiruna

Ulf har varit en fantastisk supporter och vi vill hedra hans minne med ett bidrag till forskningen mot cancer

36 400 kr

Alltid tillsammans

Jag har valt att starta en insamling till Cancerfonden eftersom d eras arbete betyder mycket för mig då jag själv drabbades första

11 150 kr av 5 000 kr

Eva Björnetun

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbe te betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en gåva så att fler över

14 100 kr av 5 000 kr

Bidra till insamlingen för vår fina och omtänksamma klasskompis Jonatan

Vi har startat en insamling för vår fina och omtänksamma klasskompis Jonatans skull och vår önskan är att många vill vara med och

37 320 kr av 50 000 kr

Knits for Tits 2021- Queenie

För 8e året i rad har jag startat en insamling och gjort ett stic kmönster till förmån för den så viktiga forskningen.

11 720 kr av 40 000 kr

Fysisk aktivitet för livet

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket för mig. Jag hoppas du vill skänka en gåva så a

629 204 kr av 610 000 kr

Golfare mot Cancer

En frivillig gåva från oss golfare. Vi skänker frivilligt pengar vid birdie, Eagle, albatross och Hio.

7 200 kr av 10 000 kr

Testikelcancer

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en gåva så att fler över

5 400 kr av 10 000 kr

Prodiem mot cancer

Vi har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Vi hoppas du vill ge en gåva så att fler överle

57 700 kr av 30 000 kr

Solrosor i Hässja

Till minne av nära och kära vi förlorat i cancer, vill vi med denna insamling skänka ett bidrag till forskningen, för att fler ska