Insamlingar

86%
Slutspurt!

900 137 kr av 1 050 000 kr

Golfare mot Cancer

En frivillig gåva från oss golfare. Vi skänker frivilligt pengar vid birdie, Eagle, albatross och Hio.

175%
Wow!

5 250 kr av 3 000 kr

Janne

Vi i familjen har valt att starta en insamling till Cancerfonden i pappas namn. I samband med hans begravning så ber vi er att tän

20 000 kr av 20 000 kr

Till minne av Claes Norsander

Till minne av Claes Norsander, en legendarisk kemi- och fysiklära re vid Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan (Kunskapsförbundet Vä

1 700 kr

Ann-Sofi Lantto

I fredags (2/6) var delar av styrelsen på begravning Ann-Sofi Lantto, Ann-Sofi va en vän och kollega i Gryphons styrelse. Därför h

30 550 kr av 30 000 kr

Marcus - vår hjälte

I januari 2022 fick vi veta att Marcus, min älskade man och våra tre döttrars älskade pappa, drabbats av sarkom. Han är vår hjälte

45 784 kr av 10 000 kr

Tour de Öhlin - Anders cyklar från Kiruna till Lagga

Anders cyklar från Kiruna till Lagga (utanför Uppsala) för att up pmärksamma och samla in pengar till Cancerfonden till förmån för

52 418 kr av 10 000 kr

Galdermas insamling för cancerfonden

Galderma i Uppsala startar insamling till förmån för Cancerfonden

105 061 kr av 10 000 kr

Lillasparvöga

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbe te betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en gåva så att fler över

288 708 kr av 100 000 kr

Surret mot cancer

Alldeles för många som lyssnar på Surret är på ett eller annat sä tt drabbade av cancer.

31 200 kr av 1 500 kr

Elisabeth & Veronica

Alltid, finns det en närstående som har cancer. Så känns det. Fle ra har behandlats och är friska. Medan det för andra inte finns n

38 000 kr

Jagiska och Umalyckans Hope mot cancer

Många drabbas av cancer i dag. Kanske du har haft cancer, en nära vän eller en släkting… Vi känner alla någon som drabbats eller k

532 132 kr av 50 000 kr

Eliten mot Skiten

ELITEN MOT SKITEN Av Kalle Olsson/Per Jonsson(Team Beard) Lisa Liv (driver Änglar m