Insamlingar

200 kr av 1 000 kr

Till minne av Ahad Khalilzadegan

Denna insamling är till minne av vår far Ahad khalilzadegan som miste livet i cancer förra veckan. Vi har nu startat en insamling

12 400 kr

Annies Veranda

Annie anordnar en konsert på verandan och samlar in pengar för att hedra minnet av farbror Hans.

462 167 kr av 600 000 kr

Golfare mot Cancer

En frivillig gåva från oss golfare. Vi skänker frivilligt pengar vid birdie, Eagle, albatross och Hio.

15 600 kr av 10 000 kr

59 km mot Cancer

I samband med att vi springer den 59 km långa Holavedsleden, som sträcker sig ifrån Tranås till Gränna, har vi valt att starta en

3 000 kr av 10 000 kr

Step For Change

Cancer är en fruktansvärd sjukdom som drabbar många, men påverkar alla. Idag minns vi alla de som förlorat kampen mot cancer och t

9 200 kr av 15 000 kr

På cykel från Haparanda till Västervik

Vi har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbet e betyder mycket. Vi hoppas du vill ge en gåva så att fler överle

604 470 kr av 491 451 kr

Änglar mot cancer

Änglar mot cancer” har funnits sedan juni 2017 och startades på i nitiativet av Petra då Lisa blev sjuk. Sedan start har vi drivit

47 152 kr av 100 000 kr

Apportera För Livet 2021

Apportera För Livet mot Cancer har blivit en insamlingstradition som startades 2014 av Catharina Wiberg efter att hon förlorade si

24 725 kr av 9 999 999 kr

Pappa Tomas minnesfond

Med förhoppning att kunna hjälpa någon annans pappa Jesper ~ John ~ Jacob

9 900 kr av 4 000 kr

Bo Halvardsons minne

Jag har startat denna insamling till Cancerfonden i Bosses namn f ör att deras arbete kan göra skillnad för dem som drabbas av canc

5 150 kr av 5 000 kr

VACKRA DU

Jag har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbe te betyder mycket för mig och för många i min närhet. Min pappa g

8 700 kr av 20 000 kr

Nina the Fighter

Fighter Så står det på Ninas arm.